Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2022

8 lutego 2022 r. nasza szkoła przyłączyła się do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy razem!”, która obchodzona jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku w całej Europie.

We wszystkich klasach w ramach zajęć informatyki przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce doty-czącej cyberbezpieczeństwa. Uczniowie klas starszych, podczas zajęć zdalnych, opracowywali ulotki na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wykorzystując platformę Canva. Uczniowie klas młodszych układali ciekawe rymowanki na temat bezpieczeństwa w Internecie. Powstało wiele ciekawych prac, najciekawsze prezentujemy na zdjęciach.

Ponadto wszyscy uczniowie klas VII – VIII przystąpili online do Quizu wiedzy o bezpieczeństwie w sieci aby sprawdzić stan swoich wiadomości. Wyniki quizu pokazały, że tematyka ta jest im bardzo dobrze znana. Maksymalny wynik uzyskało 22 uczniów.

Podejmowane przez nas działania pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, tj. uświadomiły uczniom zagrożenia czyhające na nich w Internecie oraz przybliżyły kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z internetowych zasobów. Zajęcia łączące naukę z zabawą i twórczością artystyczną wciągają uczniów i doskonale spełniają swoją rolę edukacyjną.

Nauczyciele informatyki