Niech modlitewna pamięć trwa…

      Brak komentarzy do Niech modlitewna pamięć trwa…

Nieprzerwanie od 2005 roku – z roczną przerwą spowodowaną pandemią – trwają modlitewne spotkania w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników oświaty, księży, katechetów, sióstr zakonnych z terenu Grajewa i powiatu grajewskiego.

Tegoroczna Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego odbyła się 15 listopada 2023r. w Kościele pw. Św. Ojca Pio, jako że jej organizatorami są: Szkoła Podstawowa nr 4 – dyrektor Karol Choynowski i Parafia pw. Św. Ojca Pio – proboszcz ks. Dariusz Gosk.

Wyjątkowy charakter temu nabożeństwu nadały także wprowadzone poczty sztandarowe, reprezentujące: Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 4, Zespół Szkół Specjalnych, Liceum Ogólnokształcące w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, Zespół Szkół w Wojewodzinie, NSZZ „Solidarność” Oddział w Grajewie, Oddział ZNP w Grajewie.

Zgodnie z tradycją, tuż po rozpoczęciu mszy, w modlitewnej ciszy wybrzmiały słowa wiersza ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się” w interpretacji p. Grzegorza Roberta Curyło.

Zebrani w świątyni czynni i emerytowani nauczyciele, pracownicy oświaty, ich rodziny, przyjaciele, młodzież szkolna, parafianie, przyszli, by po raz kolejny wspominać tych, którzy odeszli do domu Pana, a którzy zostawili swoje ślady w naszej małej Ojczyźnie. To oni zostali poleceni Bożemu miłosierdziu przez przedstawicieli poszczególnych jednostek oświatowych oraz nauczycieli emerytów. Każdej liście towarzyszył zapalony znicz, symbol naszej pamięci. Ta część modlitewnego skupienia zakończyła się dźwiękami „Ciszy”, utworu zagranego na trąbce przez p. Zbigniewa Perkowskiego. Niejednemu z uczestników zakręciła się łza w oku, a prośba, by ta szczególna Msza św. była odprawiana stale i tym razem została ponowiona. Niezwykle istotny jest tu udział młodzieży – tej w pocztach sztandarowych, ministrantów i nie tylko. Czytanie dnia zaprezentował tegoroczny absolwent SP4, obecnie uczeń LO w Grajewie, Rafał Łazowski, zaś pamiątkowe fotografie wykonał Dariusz Styczyński, uczeń klasy VII A. Udział młodzieży został zaakcentowany w okolicznościowej homilii, którą wygłosił Ksiądz Biskup, a któremu podczas sprawowania tej Mszy św. towarzyszyli: ks. dziekan Dariusz Łapiński oraz ks. proboszcz Dariusz Gosk.

Eucharystia jest najpiękniejszą i najbardziej skuteczną modlitwą dziękczynienia – podkreśliła na zakończenie p. Halina Muryjas-Rząsa, która w imieniu Organizatorów podziękowała JE ks. Biskupowi za tę modlitewną posługę, tak ważną dla naszej społeczności.

Swoją obecność w tej modlitewnej wspólnocie zaznaczyli przedstawiciele władz samorządowych –  Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski, Zastępca Maciej Paweł Bednarko, Przewodnicząca Rady Miasta Halina Muryjas-Rząsa (w podwójnej roli, bo także współorganizatorki), wiceprzewodniczący RM Grzegorz Robert Curyło i Wiesław Janusz Dembiński, Starosta Grajewski Waldemar Remfeld, radni miejscy, dyrekcje szkół, przedszkoli, przedstawiciele związków zawodowych.

Warto podkreślić, że ta organizowana przez tyle lat Msza święta jest poprzedzona zebraniem organizacyjnym z udziałem przedstawicieli poszczególnych szkół, przedszkoli, a także nauczycieli emerytów. Nieoceniony wkład ma tutaj p. Regina Abramczyk, która czuwa nad aktualizacją list zmarłych, a także wspiera nas swoimi radami.

Stałym elementem jest także porządkowanie zapomnianych grobów przez Samorządy Uczniowskie i wolontariuszy wraz z opiekunami oraz nauczycieli emerytów. To od nich wiele razy czerpaliśmy wiedzę o tych miejscach, które należy odwiedzić.

Jako organizatorzy serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę wszystkim, którzy w niej uczestniczyli. W sposób szczególny – p. Reginie Abramczyk, dyrekcjom przedszkoli i szkół, wszystkim pocztom sztandarowym i ich opiekunom z ramienia szkół, związkowcom, p. Grzegorzowi Curyło, p. Zbigniewowi Perkowskiemu za akcent muzyczny.

Podziękowania kierujemy również do tych wszystkich, którzy porządkowali zapomniane groby i zapalali na nich znicze.

Niech modlitewna pamięć trwa…

Organizatorzy: ks. proboszcz Dariusz Gosk, dyrektor SP 4 p. Karol Choynowski, wicedyrektor p. Joanna Waniewska, p. Halina Muryjas-Rząsa, p. Krystyna Łaguna, ks. Adam Sierzputowski, p. Marzenna Czajkowska.

Fot. D. Styczyński, J. Waniewska, H. Muryjas-Rząsa