Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

      Brak komentarzy do Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
ph. „Do twarzy Ci z książką”

PROGRAM OBCHODÓW w SP 4

• Wyzwanie czytelnicze połączone z akcją „Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki szkolnej”,

• Plebiscyt czytelniczy dla klas I-III,

• „Złota lista laureatów” – umieszczenie na gazetce imion i nazwisk uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach bibliotecznych,

• Szkolny Konkurs Plastyczny „Ja i książka” dla klas I-III,

• Szkolny Konkurs Literacki „Opowiem Ci bajkę…” dla klas IV-VIII,

• Szkolny Konkurs Plastyczny „Jestem ilustratorem bajki” dla klas IV-VIII.

Zapraszamy do udziału

Samorząd Uczniowski, nauczyciele bibliotekarze,

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i plastyki