Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

      Brak komentarzy do Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 grudnia to Dzień Praw Człowieka, święto obchodzone każdego roku w rocznicę podpisania powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizację Narodów Zjednoczonych. Członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych według artykułu 4 Karty NZ może być „każde państwo miłujące pokój, które przyjęło zobowiązanie zawarte w Karcie” i zdaniem ONZ – jest w stanie je wypełnić. Polska jest na liście państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych od 24 października 1945 r.

10 grudnia to dzień poświęcony orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.

W naszej szkole odbyły się ciekawe spotkania społeczności szkolnej z pracownikiem KPP w Grajewie, na których uczniowie rozmawiali o prawach człowieka, dziecka, ucznia… Pani pedagog wraz z członkami Szkolnego Koła Młodych Profilaktyków przygotowała gazetkę okolicznościową. Każdy z nas powinien mieć zagwarantowane prawo do życia, wolności myśli, sumienia i wyznania. Każdy z nas powinien móc swobodnie głosić swoje poglądy i opinie bez względu na ich treść i formę. Nikt nie ma prawa traktować nas w nieludzki sposób i poniżać. Tymi zasadami kierowali się obrońcy praw człowieka na całym świecie. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka była pierwszym aktem ujmującym w kompleksowy sposób prawa jednostki w systemie ONZ.

Pedagog szkolny

Poniższy link: Tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:
https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf