Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w „Czwórce”

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Poprzez zabawy językowe z wykorzystaniem tekstów literackich, okraszonych nutą poczucia humoru i przewrotności, po raz kolejny w „Czwórce” zachwyciliśmy się pięknem języka polskiego. Podjęte działania zostały zaplanowane nie na dzień, ale na tydzień obchodów, a opracowany program adresowany był do całej społeczności szkolnej. Było: „Czytam Polskie” (wypożyczanie i czytanie książek z biblioteki polskich autorów w nawiązaniu do akcji społecznej promującej polską literaturę pod Patronatem honorowym Rady Języka Polskiego); „Język polski – dodaj do ulubionych” – pod takim hasłem w bibliotece szkolnej przygotowano wystawę słowników dla klas 1-3; „Samouczek Ucznia” (opracowano informator językowy online dla uczniów klas 4-8 dotyczący wydawnictw informacyjnych); „Dzień biało-czerwony” (23 lutego przyszliśmy do szkoły w strojach w kolorystyce biało-czerwonej).

Oddziały przedszkolne przygotowały galerię ph. „Moja ulubiona literka”, prezentującą pięknie pokolorowane i ozdobione litery polskiego alfabetu. Z kolei klasy I uczyły się wybranych piosenek o naszej mowie ojczystej. Klasy II i III pracowały na zajęciach ze słownikami, we fragmencie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej kolorowały samogłoski i spółgłoski oraz w ramach konkursu układały zdania z wyrazami: język i polski. Oto kilka najciekawszych z nich:
Uczę się pilnie języka polskiego, bo to wstyd nie znać języka swojego. (B. Kalinowski)
Polska przyroda zachwyca nas swoim pięknem. (M. Mazurek)
Gdy dużo czytamy, to swój język polski udoskonalamy. (M. Gudełajski)
Każdy Polak ci to powie, że nasz ojczysty język optymistycznie zawraca w głowie. (Z. Chorosz).
Nagrody w tym konkursie otrzymują: Martyna Chmielewska kl. II c, Zuzanna Chorosz kl. III a, Ada Chudek kl. II c, Marta Ćwikowska kl. III c, Ilona Damięcka kl. III b, Karolina Dobrydnio kl. III b, Miłosz Gudełajski kl. II b, Bartosz Kalinowski kl. II c, Gabriel Kuizinas kl. II c, Mateusz Mazurek kl. II c, Julia Romanowska kl. III c, Maja Świderska kl. II c.
Klasy IV – VIII (uczące się zdalnie) poznały historię języka polskiego i jego rozwój na przestrzeni lat poprzez obejrzenie krótkich filmików pt. „Błyskawiczne dzieje polszczyzny”.

Samorząd Uczniowski na czele z Michałem Zyskowskim przeprowadził sondaż wśród koleżanek i kolegów z klas VII – VIII, zadając pytanie: Jak możemy dbać o swój, najpiękniejszy na świecie, język ojczysty ? Udzielone odpowiedzi koncentrowały się wokół następujących zagadnień: uczyć się i mówić poprawną polszczyzną; organizować konkursy z języka polskiego; zmniejszyć ilość anglojęzycznych wtrąceń w wypowiedziach; nie używać brzydkich słów; czytać książki polskich autorów; poznawać historię Polski; obchodzić święta narodowe.

Było „Matematycznie na języku polskim – język polski na matematyce” poprzez zadania łączące umiejętności matematyczne, w tym logicznego i analitycznego myślenia, z treściami polonistycznymi.

Klasy IV – V wzięły udział w konkursie online „Ojczyzna twa”. Zadaniem uczestników było wysłuchanie tytułowej piosenki w wykonaniu Marka Grechuty i wypisanie wymienionych w niej nazwisk wielkich pisarzy polskich (Piotr Skarga, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Krasicki i Juliusz Słowacki), następnie podanie z wykorzystaniem dostępnych źródeł przy każdym z nich, jak największej liczby utworów jego autorstwa. W tym konkursie nagrody otrzymują: I miejsce – Szymon Modzelewski kl. IV b; II miejsce – Antoni Wasilewski kl. IV b; III miejsce – Lena Karwowska kl. IV b. Wyróżnienie – Laura Budna kl. V b, Jakub Krajewski kl. IV b , Michał Kosiński kl. V a

Klasy VI – VIII uczestniczyły w grze literacko-językowej ph. „Co się kryje w słowie?”. Rozwiązaniem była myśl laureata literackiej Nagrody Nobla, Czesława Miłosza (30.06.1911r. – 14.08.2004 r.): „Tylko mowa jest ojczyzną”. Nagrody za wykonanie tego zadania otrzymują: Igor Zyskowski kl. VIII c, Natalia Krzyżewska kl. VII f, Natalia Karwowska kl. VIII c, Marek Godlewski kl. VII f, Martyna Golubiewska kl. VII f, Martyna Dąbrowska kl. VII f, Rafał Karwowski kl. VII d, Kinga Kołakowska kl. VIII c, Kacper Zawadzki VIII c, Michał Zawadzki VIII c, Waleria Zadrożna kl. VIII c, Michał Zyskowski VIII c, Rafał Kowalewski VIII c, Brajan Borawski kl. VII f, Anita Turowska kl. VII a, Wiktoria Górecka kl. VII a, Agnieszka Ciukszo kl. VIII b i Mateusz Kurzątkowski kl. VII d.

„Czytamy i polecamy” – ten konkurs był nie lada wyzwaniem dla uczniów klas VI- VIII. Nasi nauczyciele zaprezentowali nagrane fragmenty książek literatury polskiej, zachęcając tym samym uczniów do ich lektury. Należało odgadnąć, do kogo należy głos?
Polskie książki promowali i w rolę lektorów wcielili się:
„Tajemnica klejnotu Nefertiti. Kroniki Archeo” – Agnieszka Stelmaszyk
Czytał – Karol Choynowski,dyrektor szkoły,
„Drzazga” – Ewa Nowak
Czytała – Joanna Szymanowska,wicedyrektor,
„Bery, Gangster i góra kłopotów” – Małgorzata Strękowska- Zaremba
Czytała – Aleksandra Monika Kuczyńska, wicedyrektor,
„Dom ośmiu tajemnic” – Liliana Bardijewska
Czytała – Joanna Daniela Zalewska-Grochowska, nauczycielka chemii i fizyki,
„Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” – Rafał Kosik
Czytała – Agnieszka Sokołowska, nauczycielka języka angielskiego,
„Elf i dom strachów” – Marcin Pałasz
Czytał – Grzegorz Cudny, nauczyciel wychowania fizycznego.
Głosy lektorów bezbłędnie rozpoznali i upominki otrzymują: Maksymilian Modzelewski kl. VIII c, Krystian Maciorowski kl. VIII c, Kacper Zawadzki kl. VIII c, Eryk Mielech kl. VIII c, Michał Zawadzki kl. VIII c, Krzysztof Pichalski kl. VIII c, Igor Dudzicki kl. VIII c, Paulina Popowska kl. VII f, Filip Muszyński kl. VII f, Daniel Wolanowski kl. VII f, Nadia Leśniak klasa kl. VII f, Gabriela Żabińska kl. VII f, Marek Godlewski kl. VII f, Martyna Golubiewska kl. VII f, Brajan Borawski kl. VII f, Adam Karwowski kl. VII f, Gabriela Żylińska kl. VII f.

„Lubię polski” – pod takim hasłem na lekcjach odbywały się polonistyczne boggle, zabawy, krzyżówki, wykreślanki z zakresu ortografii, interpunkcji, przysłów i związków frazeologicznych.

Serdecznie dziękujemy społeczności szkolnej za zaangażowanie i tak liczny udział w zaproponowanych przedsięwzięciach.

Koordynatorkami obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, które wynikały z projektu edukacyjnego „Twój ulubiony – OJCZYSTY” były panie: H. Muryjas-Rząsa, L. Pietrzykowska i M. Lenkiewicz.

Fot. L. Pietrzykowska,  B. Antropik, K. Górska, E. Gulan, E. Sarnacka, A. Stradczuk

GALERIA I

GALERIA II

GALERIA III