Międzyklasowy Turniej Czytelniczy „Literackie potyczki biblioteczne”

„Biblioteka – świat w jednym miejscu”” – takie hasło przyświecało w tym roku majowemu Tygodniowi Bibliotek – mającemu zachęcać dzieci i młodzież do czytania oraz przypominać o roli bibliotek i książki w życiu człowieka. Zgodnie z tym hasłem biblioteka zaprosiła swoich czytelników do wspólnej zabawy i udziału w Międzyklasowym Turnieju Czytelniczym.

Celem Turnieju było propagowanie czytelnictwa i biblioteki, uświadomienie młodzieży korzyści wynikających z czytania książek, promowanie wizerunku „człowieka oczytanego”, kształtowanie umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy literackiej i bibliotecznej, ćwiczenia szybkiego kojarzenia faktów oraz wyrabiania umiejętności współdziałania i rywalizacji w grupie.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni uczniowie z klas VI, którzy utworzyli trzy trzyosobowe zespoły – przedstawicieli swoich klas. Drużyny rywalizowały ze sobą w różnorodnych konkurencjach. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali testy wiedzowe online przygotowane w formie quizu. Pytania dotyczyły literatury, znanych pisarzy i ich książek. Następnie były m.in. kalambury, rebusy oraz cytaty z książek dla młodzieży.

Biorąc pod uwagę uzyskane punkty komisja postanowiła przyznać miejsca:

I miejsce uczniom klasy – VI b
Kinga Mikielska, Viktoria Borys, Małgorzata Karwowska

II miejsce uczniom klasy – VI a
Lena Kosielska, Marcel Dąbrowski, Zofia Lewczuk

III miejsce uczniom klasy – VI c
Weronika Ruszczyk, Izabela Krymska, Alan Karwowski.

Laureatom konkursu gratulujemy, wszystkim konkursowiczom dziękujemy za udział, a ich opiekunom za pomoc i zachętę do podjęcia czytelniczo-bibliotecznego wyzwania.
Do zobaczenia za rok.

Organizatorzy: nauczyciel języka angielskiego p. Alicja Deresz – Armata i bibliotekarz Iwona Bukrejewska