„Matematyka w obiektywie”

      Brak komentarzy do „Matematyka w obiektywie”

Kontynuując rozpoczęte działania przez Samorząd Uczniowski, dotyczące propagowania idei logicznego myślenia, od 19 października do 23 października 2020r można obejrzeć wystawę fotograficzną ,,Matematyka w obiektywie’’, która powstała w ramach współpracy Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku z Politechniką Białostocką, aby przybliżyć uczniom zagadnienia matematyczne. Pokazać, że wszelkie przedmioty czy zjawiska wokół odzwierciedlają pojęcia matematyczne, że na zasady i prawidłowości matematyczne można spojrzeć również z przymrużeniem oka.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pracami, a wypożyczającym dziękujemy za udostępnienie wystawy i życzymy dalszych równie ciekawych inicjatyw i pomysłów na inicjowanie zainteresowania „królową” nauk, jaką niewątpliwie jest matematyka.

Samorząd Uczniowski