Mali ekolodzy

      Brak komentarzy do Mali ekolodzy

22 lutego 2024 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych „Skrzaty”, „Biedronki” i „Słoneczka” wzięły udział w warsztatach ekologicznych przeprowadzonych przez Państwa Annę i Andrzeja Mydlińskich. Warsztaty są elementem projektu „Uczymy się przeciwdziałać emisjom” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie przeciwdziałania emisjom wśród mieszkańców naszego powiatu.

Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę praktyczną na temat: źródeł zanieczyszczeń; roli drzew, krzewów, a przede wszystkim porostów; ochrony powietrza i zagrożeń wynikających z emisji pyłów oraz szkodliwości gazów dla środowiska i ich wpływie na zdrowie ludzi. Kulminacyjnym punktem spotkania było koło fortuny sprawdzające nabytą wiedzę. Dzieci z entuzjazmem i trafnie odpowiadały na pytania. Na zakończenie dostały upominki w postaci gipsowych figurek zwierząt Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Wychowawczynie