„Kto czyta – nie pyta” – wyniki konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły  

Celem całorocznego Międzyklasowego Konkursu Czytelniczego „Kto czyta – nie pyta” o Puchar Dyrektora Szkoły było: rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów; kształtowanie nawyku czytania; dostarczanie uczniom wiedzy i przeżyć estetycznych; propagowanie współzawodnictwa według zasad „fair play”; promowanie biblioteki i jej zasobów w środowisku szkolnym.

Konkurs adresowany był do klas II – VIII.

Puchary Dyrektora Szkoły i tytuł Najlepiej Czytającej Klasy otrzymują:
• w kategorii klas II – IV – klasa III a,
• w kategorii klas V-VIII – klasa VII e.

Gratulujemy!

Nauczyciele bibliotekarze