Konsultacje Strategii RP na rzecz młodego pokolenia

      Brak komentarzy do Konsultacje Strategii RP na rzecz młodego pokolenia

5 października 2021 roku Samorząd Uczniowski w składzie: Jakub Bargłowski, Bartosz Akacki, Karol Kaczmarek, Maksymilian Szindler, Mateusz Kurzątkowski, Maya Zyskowska, Sylwia Sikora, Krzysztof Karwowski, Kuba Milewski wzięli udział w Konsultacjach Strategii RP na rzecz młodego pokolenia poprzez wideokonferencję poprzez Wojewódzką konsultację Strategii RP. Aktywnie brali udział w współtworzeniu dokumentu rządowego, które będą uwzględniać postulaty młodego pokolenia. Wydarzenie to skupiało uczniów, studentów, działaczy organizacji młodzieżowych, a nawet naukowców. W ramach konsultacji poruszane były takie tematy jak: edukacja i szkolnictwo wyższe, rynek pracy, przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie, i kultura, polityka prorodzinna i mieszkaniowa, zdrowie, sport i ekologia.

SU