Konkurs na „Najpiękniejszy wianek bożonarodzeniowy”

REGULAMIN
KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK BOŻONARODZENIOWY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci w Grajewie.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – pierwsza kategoria wiekowa.
2. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej – druga kategoria wiekowa.

ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU
1. Celem konkursu jest:
• kształtowanie dziecięcej wyobraźni,
• wypracowanie w dzieciach zmysłu estetycznego,
• rozwijanie zainteresowań plastycznych,
• doskonalenie umiejętności manualnych.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie wianka bożonarodzeniowego dowolną techniką plastyczną.
3. Przy ocenie brane pod uwagę będą:
• oryginalność pracy,
• ogólna estetyka pracy,
• technika wykonania,
• samodzielność.
4. Uczestnik powinien złożyć pracę do 5 grudnia 2022r.

JURY KONKURSOWE
1. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.

NAGRODY
1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i IV – VIII.
2. Laureaci konkursu (3 pierwsze miejsca) otrzymają nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy pisemne podziękowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 9 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 w Centrum Młodego Czytelnika na Osiedlu Broniewskiego 3 w Grajewie.
2. Po rozstrzygnięciu konkursu wianki będzie można kupić na Jarmarku Bożonarodzeniowym (szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie), a dochód ze sprzedaży przekażemy na leczenie chorego na SMA Wiktorka Wiśniewskiego z Grajewa.

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW
1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikację zdjęć na FB i stronie internetowej biblioteki miejskiej.
2. Do pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia (wypełniona i podpisana przez autora pracy konkursowej oraz rodzica lub opiekuna prawnego), a także podpisana klauzula zgody. Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej: www.biblioteka.grajewo.pl  lub poniżej: