Konkurs „BANER DISCO” – zapraszamy do udziału

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs dla klas VI-VIII na graficzne zaprojektowanie baneru dyskotekowego, którym będą zasłanianie drabinki na sali gimnastycznej podczas dyskotek i innych imprez rozrywkowych.

1. Organizator konkursu: Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

2. Cele konkursu:
• wyłonienie najlepszego baneru graficznego,
• wykorzystywanie baneru do uatrakcyjnienia pomieszczeń szkolnych,
• rozwijanie umiejętności graficznych uczniów.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie.
• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach konkursu.
• Praca konkursowa musi być samodzielna.
• Zwycięskie banery przechodzą na własność Samorządu Uczniowskiego SP 4 i będą drukowane oraz eksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie.

4. Format pracy:
• Cyfrowa wersja baneru w formacie PDF.
• Baner nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych i nieprzyzwoitych treści.
• Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa.

5. Miejsce i termin składania prac:
• Plik należy przesłać na adres e-mailowy: samorzaduczniowski.spnr4.grajewo@gmail.com
• W tytule e-maila należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
• Termin trwania konkursu: 13.03.2024r. – 27.03.2024r.

6. Kryteria oceny prac konkursowych:
• zgodność z tematyką konkursu,
• estetyka i samodzielność wykonania.

7. Ocena prac konkursowych:
• Oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięzcy dokona powołana komisja konkursowa w składzie: Dyrektor SP 4, przedstawiciel Rady Rodziców, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Grona Pedagogicznego.
• Planowany termin ogłoszenia wyników – 10.04.2024r.
• Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
• Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców to:
Grand Prix – Voucher 200 PLN
II nagroda – Voucher 100 PLN
III nagroda – Voucher 50 PLN

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU