Spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego

Ja czytam Dyskusjne Kluby Edukacyjne

W drugim semestrze w ramach Ogólnopolskiej kampanii „Ja czytam” pod honorowym patronatem MEN kontynuowano w klasie VIII f spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. Jego ideą były rozmowy i dzielenie się swoimi przemyśleniami i refleksjami na temat wybranych i przeczytanych tekstów współczesnych twórców pobranych ze strony Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. W odniesieniu do przeczytanych tekstów dyskusje dotyczyły ścieżki „Bezpieczeństwo” i „Przyjaźń” w obrębie następujących tematów i przeczytanych książek:
Mam swoje prawa! – książka „Dręczyciel w klasie” Elżbiety Zubrzyckiej
W trakcie dyskusji z uczniami poruszono takie zagadnienia, jak: zmowa milczenia, czym jest skarżenie od słusznego informowania, dręczenie fizyczne i psychiczne, stworzyliśmy portret psychologiczny dręczyciela, do kogo należy zwrócić się o pomoc w sytuacjach dręczenia, jak należy zachowywać się wobec ofiary dręczenia? W wyniku przeprowadzonej dyskusji wspólnie wyciągnęliśmy wniosek: Nigdy nie należy być obojętnym na czyjąś krzywdę i zawsze należy reagować!

• „Granice przyjaźni” – fragment książki Anny Czerwińskiej-Rydel „Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu Korczaku”
Odwołując się do tekstu i zachowując zasady kulturalnej dyskusji wspólnie omówiliśmy następujące zagadnienia: Czy możliwa jest przyjaźń między dorosłymi i dziećmi? Między wychowawcą i jego wychowankami? Jakie są granice przyjaźni? Czy warto poświęcać się dla przyjaźni? Czy ważna jest zasada wzajemności? Po co poświęcamy się dla przyjaciół?
Wypowiedzi i spostrzeżenia uczniów były trafne i rzeczowe, poparte przykładami zaczerpniętymi z doświadczeń pojedynczych uczniów, jak i całej klasy. Dyskusję zakończyliśmy wnioskiem: Dzieci mogą zaprzyjaźnić się z osobą dorosłą. Przyjaźń może występować nawet między nauczycielem a uczniem. Nauczyciel uczy, wspiera, daje dobry przykład i pomaga rozwiązywać problemy, a przecież każdy, kto nam pomaga, daje nam dobry przykład, może zostać naszym przyjacielem.

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego sprzyjały wspólnym rozmowom o przeczytanych książkach. Uczniowie zrozumieli, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze i jej walorach wychowawczych. Uczestnicy nabyli praktycznych umiejętności prowadzenia kulturalnej dyskusji. W sytuacjach niebezpiecznych wiedzą, jak należy zachować się i gdzie szukać pomocy.

L. Pietrzykowska, M. Lenkiewicz