Kampania „Cała Polska czyta dzieciom”

„Czwórka” po raz kolejny wzięła udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. 9 maja 2022 r.  odbyło się czytanie dzieciom  ulubionych książek. Nasi wolontariusze z klasy 8 d odwiedzili grupy przedszkolne i młodszych kolegów z klas 1-3. Celem tych spotkań było kształtowanie nawyku czytania i rozumienia tekstu, poszukiwania mądrości i radości z tak spędzonego czasu. Dzieci chętnie słuchały i poznawały losy bohaterów.

Pomysłodawcą tego projektu jest:

której misją jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego i moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe.

R. Wierzchowska, D. Zabłocka i M. Czajkowska