JUBILEUSZOWE ŚWIĘTOWANIE „Czwórki

 

W dniach 20 i 21 października Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza świętowała Jubileusz 50-lecia jej istnienia. Daty te przypisano dwóm wydarzeniom- pierwszego dnia odbyły się uroczystości jubileuszowe, zaś drugiego – spotkanie z absolwentami. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Mariola Szczypiń i Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski.

Jubileuszowe świętowanie rozpoczęło się Mszą św. w Kościele pw. Św. Ojca Pio, którą sprawował Jego Ekscelencja Ks. Bp Tadeusz Bronakowski Biskup Pomocniczy Łomżyński. W koncelebrze uczestniczyli: Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej ks. Prałat dr Czesław Oleksy, Proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio w Grajewie ks. Dariusz Gosk, Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Pawła II ks. Tomasz Chludziński, ks. Prałat Stanisław Łatwajtys, ks. dr Wojciech Rzepa oraz księża – absolwenci Szkoły: ks. Tomasz Borkowski, ks. Bartłomiej Tuzinowski, ks. Wojciech Nitkowski. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotowała p. Jadwiga Laszczkowska wraz z uczniami klasy IV d. Liturgię słowa, Modlitwę wiernych i dary – p. Krystyna Łaguna, p. Irena Konopko, p. Violetta Magdalena Curyło, p. Marzenna Czajkowska, ks. Dawid Kulesza, a udział wzięli: Emilia Grabowska, Maya Zyskowska, Anna Prostko, Hanna Tyszkiewicz, Rafał Karwowski, Krzysztof Karwowski, Julia Rogowska, Kacper Lekenta, Marika Bączek, Martyna Jabłońska, Magdalena Karwowska, Marta Kozłowska kl. IV d, Wiktoria Gibniewska, Martyna Mościcka, Julia Krzemińska, Martyna Jaworska, Julia Płochocka kl. VI a, Oliwia Dzięgielewska, Filip Krajewski kl. VI b, Kamil Rutkowski kl. VI c, Kacper Zawistowski kl. VII b, Krzysztof Blaszko, Daria Krutul, Patrycja Rydzewska kl. VII d.

W skład pocztu sztandarowego wchodzili wymiennie: Szymon Sierzputowski, Jakub Nowicki, Natalia Ceglarek, Julia Sienicka, Łucja Sendrowska, Aleksandra Obiedzińska – opieka p. Wiesław Jerulank.

Po Mszy św. wszyscy udali się do Grajewskiego Centrum Kultury, gdzie miała miejsce dalsza część jubileuszowego spotkania: oficjalna i artystyczna. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkoły na przestrzeni owych 50 lat, zaproszeni goście, w tym władze samorządowe, nauczyciele i pracownicy czynni i emerytowani, wieloletni sponsorzy, przedstawiciele Rady Rodziców, młodzież szkolna. Przybyły poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół sienkiewiczowskich: Szkoły Podstawowej nr 2 z Kolna, Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie, Szkoły Podstawowej w Wąsoszu oraz poczet Jubilatki, której sztandar został zaprezentowany. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: reprezentujący Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego p. Leszek Dec, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, asystent społeczny Posła, p. Monika Stefańska, reprezentująca Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, jednocześnie radna Miasta Grajewo, p. Aneta Zielińska z ramienia Posła na Sejm RP Mieczysława Kazimierza Baszko, p. Daniel Purwin – asystent Posła na Sejm Adama Andruszkiewicza, radny Miasta Grajewo, ks. Prałat dr Czesław Oleksy, ks. dr Tomasz Olszewski, dyrektor Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup, jednocześnie absolwent Szkoły; z ramienia Podlaskiego Kuratora Oświaty przybyła na uroczystość wizytator Bożena Obuchowska. Miasto reprezentowali: Burmistrz Dariusz Latarowski, Sekretarz Ryszard Wolwark, Główny specjalista ds. oświaty Julita Wiluk. Spośród dyrektorów zarządzających Szkołą w latach 1967-2017 byli: pierwszy kierownik p. Kazimierz Pieńkowski (1967-1970) wraz z małżonką, dyrektorzy: Zdzisław Rynkiewicz ( 1975-1980), Eugenia Kulesza (1990-2003), Halina Muryjas-Rząsa (2003-2012), Beata Szewczyk (2012-2017). Dyrektor Henryk Cwalina (1978-1982 oraz 1985-1990) nadesłał wraz z żoną okolicznościowe gratulacje. Jak zaznaczył podczas powitania gości dyrektor Szkoły Karol Choynowski (od 1 września 2017r.), każdy z emerytowanych nauczycieli i pracowników podarował Jubilatce cząstkę siebie. Kontynuując dodał, iż „pamiętamy o tych, których już nie ma, a których co roku wspominamy we Mszy św. za zmarłych nauczycieli i pracowników”.

W części oficjalnej uroczystości głos zabrali zaproszeni goście na czele z Burmistrzem Dariuszem Latarowskim. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na osiem kluczowych – jego zdaniem – dat z historii Szkoły, począwszy od jej powstania. Na zakończenie przekazał dyrektorowi pamiątkowy grawerton, a przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego zestaw piłek. Z ciepłymi słowami zwróciła się do zebranych pani wizytator Bożena Obuchowska, wręczając w imieniu Podlaskiego Kuratora Oświaty również grawerton. Nie zabrakło gratulacji i życzeń od parlamentarzystów.

Następnie wręczono – zaprojektowane dla byłych dyrektorów – imienne okolicznościowe grawertony, zaś dla nauczycieli i pracowników-pamiątkowe medale „za trud codziennej pracy, płynące z niej bogactwo wiedzy, przekazywanych wartości, a tym samym nieoceniony wkład w rozwój dzisiejszej Jubilatki”. Te ostatnie przygotowane zostały także dla wieloletnich sponsorów: p. Eulalii Haponik, p. Violetty Gawrońskiej, p. Beaty Szymanowskiej, p. Ireneusza Łaguny, państwa Agnieszki i Andrzeja Mikulskich oraz Teresy i Wiesława Ptaszyńskich. Pamiątkowymi grawertonami podziękowano również Patronom honorowym, Ks. Biskupowi i Proboszczowi Parafii. Kolejne punkty programu stanowiły prezentacje multimedialne: rys historyczny Jubilatki przygotowany i zaprezentowany przez dr. Tomasza Dudzińskiego, „Ceremoniał i tradycje szkoły” przedstawione przez Halinę Muryjas-Rząsę, a opracowane we współpracy z paniami: Lillą Pietrzykowską i Joanną Waniewską.

Mocnym akcentem artystycznym był okolicznościowy program, którego scenariusz opracowali i wyreżyserowali na scenie: p. Urszula Krystyna Bołonkowska, p. Beata Szewczyk, p. Ireneusz Kaczyński, zaś stronę muzyczną przygotowała p. Beata Urszula Dawid. Uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na benefis Jubilatki, w którą wcieliła się Wiktoria Pałyzga (kl. VII a). W kolejnych scenach pojawiali się bohaterowie utworów Patrona: Skawiński (Patryk Lenkiewicz kl. VII d), Janko Muzykant (Oliwia Kosińska kl. VI b), Staś (Wojciech Szewczyk kl. VI d) i Nel (Zofia Stankiewicz kl. IV e), Jagienka (Wiktoria Ziobroniewicz kl. III d). W roli współczesnych grajków wystąpili: Grzegorz Lendo (skrzypce), Patryk Grajewski (saksofon), Oliwier Cybula i Bartosz Mazurek (duet akordeonowy i rapujący). W scence kabaretowej pojawili się uczniowie klasy VII a: Aleksandra Wierzchowska, Karolina Kozicka i Radosław Staniszewski jako Onufry Zagłoba. Monologi wyrecytowały Kinga Sobolewska i Róża Ruszczyk z kl. VII a. Wdzięczną rolę uczniów zagrali Rafał i Krzysztof Karwowscy z kl. IV d. Piosenkę „Dumka na dwa serca” zaśpiewali Maya Zyskowska kl. IV d i Igor Borawski kl. V b. Rolę konferansjerów pełnili: Emilia Zaborowska kl. III a, Paweł Aleksandrowicz kl. III b.

Ponadto wystąpił zespół taneczny (GCK), w skład którego wchodziły również uczennice naszej szkoły: Emilia Czaplicka kl. II a, Daria Jagielska kl. II c Justyna Popowska kl. III b i uczennice z zaprzyjaźnionych szkół: Natalia Żebrowska, Anna Cybula (SP 2), Wiktoria Wiśniewska i Martyna Efir (LO).

Autorami okolicznościowej scenografii byli: p. Jadwiga Popko z GCK oraz p. Tomasz Szewczyk z ramienia Szkoły.

Uroczystość prowadzili absolwenci: p. Tomasz Cebeliński, były przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, obecnie wiceprezes Zarządu PUK w Grajewie oraz p. Agnieszka Sokołowska-anglistka, wychowawczyni klasy VI b. Scenariusz napisała p. Halina Muryjas-Rząsa. Ostatnim akcentem tego dnia było odsłonięcie pamiątkowej tablicy w holu Szkoły wykonanej przez p. Karola Ostrowskiego – przygotowanie: p. Iwona Bukrejewska i p. Anna Bukowska. Odsłonięcia dokonali: Burmistrz Dariusz Latarowski i pierwszy kierownik Kazimierz Pieńkowski, zaś tablicę poświęcił ks. Proboszcz Dariusz Gosk oraz ks. dr Tomasz Olszewski. Następnie wszyscy udali się na wspólny obiad do przepięknie udekorowanej sali gimnastycznej, wspólne dzieło: p. Doroty Poniatowskiej, p. Tomasza Szewczyka, p. Bożeny Chełmińskiej, p. Iwony Zagórskiej, p. Ewy Czaplickiej, p. Magdy Lewosz i p. Alicji Sulimy.

Z kolei sobotnia uroczystość dedykowana była absolwentom „Czwórki”. Naszych byłych uczniów już w progu witał energetyzującymi dźwiękami zespół ATM w składzie: Patryk Grajewski kl. III c, Karol Cieślak kl. III c, Kuba Zyskowski kl. II b i Julian Joka kl. II b. Wokalnie zespół wsparła Martyna Kaczmarczyk z kl. III b przygotowana przez p. Annę Maleszewską.

A potem wszyscy zasiedli w sali gimnastycznej. Mottem programu opracowanego przez panie: Urszulę Buczyńską, Jadwigę Laszczkowską, Olgę Fiodorowicz, Beatę Urszulę Dawid, Alicję Deresz-Armatę i pana Tomasza Szewczyka stały się słowa kultowego już utworu Czesława Niemena „A czas jak rzeka”. Po serdecznych powitaniach zaprezentowaliśmy historię szkoły w formie okolicznościowego wydania kroniki filmowej. Wypowiedzi lektora przerywane były występami wokalno-tanecznymi naszych utalentowanych uczniów: Zuzanny Kruszewskiej kl. II b, Emilii Grabowskiej, Mayi Zyskowskiej, Anny Prostko, Hanny Tyszkiewicz, Rafała Karwowskiego, Krzysztofa Karwowskiego, Julii Rogowskiej, Kacpra Lekenty, Mariki Bączek, Martyny Jabłońskiej, Magdaleny Karwowskiej, Marty Kozłowskiej z klasy IV d, Martyny Dąbrowskiej, Marka Godlewskiego, Martyny Golubiewskiej, Adama Karwowskiego, Filipa Myszki, Nadii Leśniak, Pauliny Popowskiej, Amelii Szymańskiej z kl. IV f, Aleksandry Wierzchowskiej, Wiktorii Pałyzgi kl. VII a, gościnnie Aleksandry Strzałkowskiej (SP 2), Natalii Ceglarek, Wiktorii Jakubik, Natalii Grabowskiej, Aleksandry Obiedzińskiej, Nikoli Góreckiej, Izabeli Kalinowskiej, Julii Sienickiej, Wiktorii Niećkowskiej i Oskara Parchucika z kl. VII d.

Było zabawnie, ale też z pewną dozą refleksji. A potem nastąpił czas wspomnień, wzruszających rozmów, spacerów po szkole… Należy podkreślić, że w sali gimnastycznej i w wielu klasach przygotowano dla zwiedzających wystawy i niespodzianki. Wydano też okolicznościową publikację, którą obdarowano gości i absolwentów. Ci ostatni otrzymali także specjalnie zaprojektowane znaczki.

Jubileusz mógł stać się niepowtarzalnym wydarzeniem dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich: nauczycieli, pracowników i Samorządu Uczniowskiego oraz satysfakcjonującej współpracy z Parafią pw. Św. Ojca Pio w Grajewie i Grajewskim Centrum Kultury. Dziękujemy także za pomoc Zespołowi Szkół w Wojewodzinie.

Dziękujemy za moc ciepłych życzeń i gratulacji potwierdzonych pamiątkowymi grawertonami, listami i publikacjami książkowymi. Słowa podziękowania i specjalne pozdrowienia z „Czwórki” kierujemy do naszych Absolwentów, w tym tych, którzy nadesłali materiały wykorzystane w prezentacji: p. Beaty Harasimowicz, p. Karoliny Miłkowskiej – Prorok, p. Iwony Wiśniewskiej, p. Barbary Szymanowskiej, p. Tomasza Blusiewicza, p. Tomasza Dudzińskiego oraz p. Grzegorza Czyżewskiego, taty Oskara i Alana. Dziękujemy również naszej koleżance, byłej wicedyrektor Danucie Krasińskiej za przesłane z daleka (USA) jubileuszowe gratulacje.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Burmistrza Dariusza Latarowskiego za osobiste zaangażowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z organizacją Jubileuszu.

 Jubileusz 50-lecia SP 4 – realizowane zadania, które nie zostały ujęte w powyższym tekście:

 – Opracowanie wzoru grawertonów, medali i znaczków – dyrektor p. Karol Choynowski;

– Nadzór nad przygotowaniem sal lekcyjnych – „Spacerkiem po Czwórce” – wicedyrektorzy – p. Aleksandra Monika Kuczyńska i p. Joanna Szymanowska;

– Opracowanie wszystkich okolicznościowych tekstów – p. Halina Muryjas-Rząsa;

– Nadzór nad organizacją Jubileuszu od strony technicznej – kierownik administracyjno – gospodarczy – p. Magda Lewosz;

– „Galeria Belfrów” i „Szkoła w starej fotografii” – ekspozycja zdjęć w sali gimnastycznej – dyrektor pan Karol Choynowski oraz panie: Anna Gryczkowska, Irena Konopko, Joanna Rydzewska, Barbara Rogalska, Ewa Mieczkowska, Anna Kłos, Elżbieta Sarnacka, Marta Lenkiewicz, Violetta Curyło;

– Opracowanie jubileuszowej publikacji – redakcja: p. Halina Muryjas-Rząsa, p. Joanna Daniela Zalewska-Grochowska, p. Lilla Pietrzykowska.
Opracowanie powstało przy pomocy: dr. Tomasza Dudzińskiego, p. Adama Zagórskiego, p. Urszuli Buczyńskiej, p. Marty Poniatowskiej, p. Lidii Łepkowskiej, p. Anny Mioduszewskiej, p. Agnieszki Sokołowskiej, p. Doroty Zabłockiej, p. Elizy Gołaszewskiej, p. Marty Lenkiewicz, p. Michała Mikołajskiego, p. Moniki Lenkiewicz oraz wielu emerytowanych nauczycieli i innych osób, które chciały pozostać anonimowe. Warto podkreślić udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego: Zuzanny Kalwas, Anny Płoszkiewicz kl. III a, Magdaleny Zalewskiej, Zuzanny Borawskiej, Agaty Mierzejewskiej, Magdaleny Zaborowskiej i Aleksandry Wiśniewskiejkl. III c. Zdjęcia pochodziły z archiwalnych zbiorów szkolnych, kolekcji prywatnych i Grajewskiej Izby Historycznej;

– Zaproszenia dla gości – panie Lilla Pietrzykowska, Agnieszka Wejs, Dorota Okulewicz, Paulina Bochno, Monika Lenkiewicz;

– Kontakt z absolwentami w sprawie materiałów – p. Halina Muryjas-Rząsa, p. Urszula Buczyńska, p. Joanna Waniewska, p. Sabina Łempicka;

– Wystawa starych przedmiotów związanych ze szkołą w sali nr 12 – panie Eliza Gołaszewska, Agnieszka Sokołowska, Anna Mioduszewska i Dorota Zabłocka;

– Opracowanie kroniki Jubileuszu – p. Iwona Zagórska, Martyna Pietrzak kl. III c;

-Przygotowanie sal do zwiedzania – opiekunowie poszczególnych pracowni;

– Opieka nad uczniami z SU witającymi gości w budynku szkoły i GCK: Kaliną Kacprzak kl. VI b, Walerią Zadrożną kl. V c, Martyną Jaworską, Martyną Mościcką, Julią Płochocką kl. VI a, Natalią Śleszyńską, Mateuszem Kozłowskim, Weroniką Samełko kl. III a, Julią Halecką, Justyną Prostko kl. III d, Aleksandrą Huszczą, Wiktorią Bykowską i Kingą Wołkońską kl. III b; przygotowanie materiałów do rozdania (broszury i znaczki) – panie Eliza Gołaszewska, Anna Mioduszewska, Marta Lenkiewicz, Agnieszka Sokołowska, Dorota Zabłocka.

 – Ustalenie reprezentacji uczniowskiej szkoły na uroczystość w kościele i GCK, opieka nad młodzieżą – panie Anna Formejster, Urszula Paluszkiewicz, Agnieszka Ramotowska, Ewa Mieczkowska;

– Opieka nas przyjezdnymi pocztami sztandarowymi z Rajgrodu, Wąsosza i Kolna – p. Wojciech Arciszewski;

– Informowanie przyjezdnych gości i powitanie przed kościołem i GCK (wewnątrz i na zewnątrz), pełnienie opieki nad uczniami; prace organizacyjne dotyczące przygotowania sali gimnastycznej – p. Adam Zagórski;

– Przygotowanie obiadu i stołu kawowego dla uczestników – panie Paulina Bochno, Bogusława Cybulska, Lucyna Graczewska, Elżbieta Gutowska, Wiesława Borowska, Małgorzata Kacprowska, Bogumiła Niedźwiecka, Ewa Puławska, Krystyna Wądołowska, Iwona Wiśniewska, Bożena Zienkiewicz, Lilla Żukowska, Małgorzata Gąsiewska;

– Prace związane z poprawą bazy materialnej szkoły i jej estetyki – panowie Krzysztof Gutowski, Michał Sobolewski, Leszek Wiśniewski.