IV Turniej Czytelniczy – regulamin

      Brak komentarzy do IV Turniej Czytelniczy – regulamin
Logo SP 4 w Grajewie Narodowego Programu Rozowju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz Mieskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie

REGULAMIN

ORGANIZATORZY
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
Lilla Pietrzykowska, Ewa Czaplicka,

• Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci w Grajewie
Paulina Bagińska, Ewa Bobińska.

• CELE
• realizacja założeń „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” poprzez współdziałanie szkoły z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów;
• dostarczanie dzieciom radości i satysfakcji podczas wspólnej rywalizacji;
• dążenie, aby uczniowie traktowali Miejską Bibliotekę Publiczną jako ważny element edukacji i w przyszłości nie zakończyli swojej przygody z książką;
• integracja środowiska uczniowskiego.

UCZESTNICY
• Po jednej drużynie złożonej z 5 uczniów z klasy V a, V b, V c.

TERMIN
• Turniej Czytelniczy odbędzie się 9 grudnia 2021 r. (czwartek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie.

KONKURENCJE TURNIEJOWE – ZESPOŁOWE
• Test czytania ze zrozumieniem fragmentu książki;
• Quiz czytelniczy;
• Konkurencja ruchowo-taneczna „Krążąca książka”;
• „Śpiewająco czytamy, czyli karaoke w bibliotece”.

PUNKTACJA
• Kryteria i zasady punktacji będą podawane do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem każdej konkurencji.
• Uzyskane przez drużynę punkty będą jawne i ogłaszane przez komisję konkursową po zakończeniu każdej konkurencji.
• O zwycięstwie drużyny zadecyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów o lokacie zadecyduje dogrywka w formie konkurencji czytelniczej.

KOMISJA KONKURSOWA
• Nad przebiegiem turnieju będzie czuwała komisja złożona z organizatorek.

NAGRODY
• Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody.

Turniejowi Czytelniczemu „Z biblioteką i książką za pan brat” będzie towarzyszyła WYSTAWA NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie.

ZAPRASZAMY