Integracja klas I a i I b

      Brak komentarzy do Integracja klas I a i I b

Po raz kolejny klasy I a i I b spotkały się na zajęciach integracyjnych. Takie działania sprzyjają budowaniu pozytywnej atmosfery w zespołach klasowych, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa i możliwość  doskonalenia umiejętności współdziałania w grupie. Nawiązujące się między uczniami relacje wzmacniają pozytywny obraz samego siebie i dostarczają wiele radości ze wspólnego spędzania czasu z rówieśnikami.

Wychowawczynie: K. Bobrowska i M. Kuryś