II Szkolny Konkurs Czytelniczo – Matematyczny „OMNIBUS” online

II Szkolny Konkurs Czytelniczo – Matematyczny „OMNIBUS” online

REGULAMIN

ORGANIZATORZY KONKURSU

Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Marta Lenkiewicz.

CELE KONKURSU

  • popularyzacja literatury i matematyki,
  • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości.

 ZASADY UCZESTNICTWA   

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI.
  • Czas trwania konkursu: od 25 XI 2020 r. (środa) od godz. 16.30 do 27 XI 2020 r.  (piątek) do  godz. 16.30.
  • Zadaniem uczestników jest wypełnienie testu online zawierającego 20 pytań zamkniętych z odpowiedziami do wyboru z zakresu literatury i matematyki.
  • Aktywny link do testu wraz z instrukcją zostanie przesłany za pośrednictwem Librusa do wszystkich uczniów klas V i VI.

WYŁONIENIE LAUREATÓW – NAGRODY

  • Komisja konkursowa złożona z organizatorek wyłoni wśród uczestników osoby z największą liczbą zdobytych punktów w najkrótszym czasie.
  • Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 4 XII 2020 r. na stronie internetowej sp4.grajewo.com w zakładce „Konkursy”.

UWAGI KOŃCOWE

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik samodzielnie wypełnił test, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród, adekwatnie do protokołu jury.

 ZAPRASZAMY