„Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się…”

Koncert kolęd i pastorałek wprowadził naszą społeczność szkolną w oczekiwany czas Bożego Narodzenia. Przepiękne melodie wyśpiewali nam uczniowie przygotowani przez p. Annę Maleszewską, a w ich rytmie zatańczyły dzieci pod kierunkiem pań Anny Gryczkowskiej i Katarzyny Bobrowskiej. Sceny ze Świętą Rodziną na tle świątecznych utworów odegrały dzieci pod opieką p. Katarzyny Górskiej. Program muzyczny prowadzili uczniowie klas starszych przy współpracy z ks. Adamem Sierzputowskim. W dekoracji wsparła nas p. Katarzyna Lenczewska ze swoimi uczniami. Nad całością przedsięwzięcia czuwały: p. Krystyna Łaguna i p. Marzenna Czajkowska.
Wyjątkowość naszej szkolnej Wigilii podkreśliła obecność zacnych gości reprezentujących zarówno władze samorządowe, jak i Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach. Byli to:
• Burmistrz Miasta Grajewo – p. Dariusz Latarowski,
• Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo – p. Halina Muryjas – Rząsa,
• Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo – p. Maciej Paweł Bednarko,
• Główny Specjalista ds. Spraw Oświaty – p. Julita Graczewska,
• Starszy wizytator – p. Ewa Markowska,
• Wizytator – p. Marcin Orzechowski,
• Wizytator – p. Radosław Modzelewski,
• Proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio w Grajewie – ks. Dariusz Gosk,
• przedstawiciele Rady Rodziców na czele z Przewodniczącym p. Wojciechem Fajferem.

Uczestnikami tego pięknego, tradycyjnego spotkania były dzieci przedszkolne, uczniowie, nauczyciele czynni i emerytowani, pracownicy administracji i obsługi.

Z ust naszych gości usłyszeliśmy mnóstwo serdeczności, ciepłych słów i pozdrowień, które chętnie rozsyłamy dalej. Kultywując tradycję polskiego domu, w którym wiara kształtowała i wychowywała całe pokolenia życzymy Wszystkim: „Szczęść Wam Boże!”

Fot. Dariusz Styczyński kl. VII a, Blanka Zalewska kl. VI a, Halina Muryjas-Rząsa