„Raz, dwa, trzy – rozwiąż TY!” – konkurs dla klas IV

SZKOLNY KONKURS
CZYTELNICZO – MATEMATYCZNY
„RAZ, DWA, TRZY- ROZWIĄŻ TY!”

REGULAMIN

ORGANIZATORZY KONKURSU
Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Marta Lenkiewicz.

CELE KONKURSU
 popularyzacja baśniowej i bajkowej literatury oraz matematyki,
 rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 podejmowanie rywalizacji w czasie pandemii i nauki zdalnej.

ZASADY UCZESTNICTWA
 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV.
 Czas trwania konkursu:
od 9 XII 2020 r. (środa godz. 16.30)
do 11 XII 2020 r. (piątek godz. 16.30).
 Zadaniem uczestników jest wypełnienie testu online zawierającego 20 pytań zamkniętych z odpowiedziami do wyboru z zakresu popularnych baśni, bajek i matematyki.
• Aktywny link do testu wraz z instrukcją zostanie przesłany za pośrednictwem Librusa do wszystkich uczniów klas IV.

WYŁONIENIE LAUREATÓW – NAGRODY
• Komisja konkursowa złożona z organizatorek wyłoni wśród uczestników osoby z największą liczbą zdobytych punktów w najkrótszym czasie.
• Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 16 XII 2020 r. na stronie internetowej sp4.grajewo.com w zakładce „Konkursy”.

UWAGI KOŃCOWE

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik samodzielnie wypełnił test, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.

ZAPRASZAMY