Certyfikat programu „Trzymaj Formę”

7 czerwca 2021 r. nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w XV edycji programu edukacyjnego „Trzymaj formę!” w roku szkolnym 2020/2021.

Program organizowany był przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z Polską Federacją Producentów Żywności. Jego głównym celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Działania podejmowane podczas realizacji programu miały pomóc zwiększyć świadomość uczestników programu dotyczącą wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Koordynator – B. Antropik