Bajki – pomagajki, czyli o magicznej mocy bajkoterapii

W roku szkolnym 2023/2024 biblioteka szkolna i oddział przedszkolny „Skrzaty” realizują Ogólnopolski projekt edukacyjny „Bajki – pomagajki, czyli o magicznej mocy bajkoterapii”. Założeniem projektu jest czytanie bajek terapeutycznych, których tematyka dotyczy problemów, z jakimi borykają się dzieci: brak wiary we własne siły, brak poczucia bezpieczeństwa w domu i poza nim, trudność z nawiązaniem współpracy, brak samodzielności, lęk przed czymś nowym, przed dentystą, niechęć do jedzenia, odmienność, brak umiejętności przegrywania, kłótnia rodziców, rozwód, strata bliskiej osoby. W projekt zaangażowani są nauczyciele bibliotekarze, wychowawczynie oddziału przedszkolnego, członkowie kół bibliotecznych, rodzice oraz inni członkowie rodzin przedszkolaków.

Mamy nadzieję, że czytanie bajek będzie sprzyjało ochronie i wzmocnieniu zdrowia psychicznego przedszkolaków.

Jako pierwsze zajęcia czytelnicze z przedszkolakami przeprowadziły dziewczęta z Koła Czytelniczo-Medialnego, które zapoznały dzieci z treścią bajki terapeutycznej „Lew Drapuś”. Następnie odegrały scenki na podstawie poznanego opowiadania, rozmawiały o konfliktach rówieśniczych i sposobach ich rozwiązywania. Na koniec dzieci wykonały piękne prace plastyczne.

Koordynator