Akcja „Bilet powrotny do biblioteki”

      Brak komentarzy do Akcja „Bilet powrotny do biblioteki”

Z okazji powrotu do nauki stacjonarnej biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas I-III do udziału w akcji czytelniczej “Bilet powrotny do biblioteki”.

Akcja jest formą zabawy dla uczniów, w której mogą wziąć udział także rodzice, bowiem nie wymaga dużej aktywności ani przygotowań. Uczniowie otrzymują bilety powrotne do biblioteki, na których znajdują się ikonki ilustrujące kategorie książek oraz legenda.

Podczas każdej wizyty w bibliotece uczeń może poprosić o książkę z danej kategorii. Po oddaniu nauczyciel-bibliotekarz skasuje odpowiednią ikonkę. Po skasowaniu całego biletu uczeń otrzyma dyplom uznania.

Bilety dostępne są w bibliotece szkolnej.