1-7 grudnia Europejski Tydzień Autyzmu

Zrozum nie oceniaj Europejski Tydzień Autyzmu

W pierwszym tygodniu grudnia, w ramach Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu, który stanowi okazję do nagłaśniania problemów osób z autyzmem. W Polsce za obchody tego tygodnia odpowiada Porozumienie Autyzm-Polska. W całej Europie ruchome są także Europejskie Dni Autyzmu, w których odbywają się ważne konferencje i spotkania.

Autyzm to enigmatyczne pojęcie, wokół którego krąży wiele mitów i szkodliwych stereotypów. Taka dezinformacja prowadzi do oceniania innych, bez właściwego zrozumienia. W naszej szkole przygotowana została okazjonalna gazetka – wystawka przybliżająca temat spektrum autyzmu. Podczas przerw międzylekcyjnych pedagog szkolny odpowiadała na zadawane pytania przez uczniów. Pytano m.in.: Czy autyzm i spektrum autyzmu znaczy to samo? Autyzm, jak i zespół Aspergera, według klasyfikacji DSM-V i ICD-10, należą do zaburzeń autystycznych, czyli razem tworzących spektrum autyzmu. Właściwie dotyka ono wszystkich sfer – społecznej, emocjonalnej i poznawczej. Możemy powiedzieć, że spektrum autyzmu to odmienny sposób rozwoju. Bądźmy tolerancyjni, życzliwi i szanujmy się wszyscy!

Pedagog szkolny