Międzyszkolny Projekt Edukacyjny „Łączy nas Patron – Henryk Sienkiewicz”

      Możliwość komentowania Międzyszkolny Projekt Edukacyjny „Łączy nas Patron – Henryk Sienkiewicz” została wyłączona
Logo Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Henryka Sienkiewicza w Grajewie

W nawiązaniu do działań podjętych w poprzednim roku szkolnym, eksponujących 480-lecie nadania praw miejskich Grajewu, a które dotyczyły Miejskiego Projektu Edukacyjnego „Sienkiewiczowska Lekturiada” realizowanego pod Patronatem Burmistrza Miasta Grajewo – Pana Dariusza Latarowskiego, kontynuujemy je z uwagi na podjętą współpracę z podmiotami zewnętrznymi (szkoły, muzeum).

W bieżącym roku w naszej szkole realizowany jest Międzyszkolny Projekt Edukacyjny „Łączy nas Patron – Henryk Sienkiewicz”, do którego przystąpiły także:
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Okrzei,
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
• Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Celem projektu jest integracja szkół sienkiewiczowskich wokół Patrona Henryka Sienkiewicza; eksponowanie popularyzatorskiej i edukacyjnej działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej; promocja czytelnictwa; przybliżenie twórczości Henryka Sienkiewicza; rozwijanie kreatywności uczniów w różnych obszarach; poznawanie miejscowości, będących siedzibami zaangażowanych szkół i muzeum.
Projekt realizowany będzie do czerwca 2021 r. z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów.

Oto rezultaty tych działań, których realizację zaplanowano do końca bieżącego roku kalendarzowego:
„Droga Koleżanko/Drogi Kolego – zapraszam Cię do…” – list zachęcający koleżankę/ kolegę ze szkoły w innej miejscowości do przyjazdu do Grajewa, Słupska, Woli Okrzejskiej i Okrzei.
„Moja miejscowość w świątecznej odsłonie” – wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi z wykorzystaniem technik plastycznych lub TIK wysłanych drogą elektroniczną do zaprzyjaźnionego muzeum i szkół sienkiewiczowskich.
Listy i życzenia będą opublikowane na stronach internetowych zaangażowanych szkół sienkiewiczowskich i muzeum.
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Sienkiewicz jako bohater własnego utworu” dla klas IV – VIII– wyniki zostaną ogłoszone w styczniu przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Koordynatorkami i realizatorkami projektu w SP 4 są panie: Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Urszula Krystyna Bołonkowska i Sabina Łempicka.

LISTY UCZNIÓW SP 4 WYSŁANE DO SPOŁECZNOŚCI ZAPRZYJAŹNIONYCH SZKÓŁ

Katarzyna Sienkiewicz kl. VI e
Adrian Dobrydnio kl. VIII a
Agnieszka Ciuszko kl. VIII b
Natalia Karwowska kl. VIII c
Waleria Zadrożna kl. VIII c

KARTKI Z ŻYCZENIAMI ŚWIĄTECZNYMI 

PRACE PLASTYCZNE UCZNIÓW SP 4 WYTYPOWANE
na Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Sienkiewicz jako bohater własnego utworu”
dla klas IV – VIII:
Igora Borawskiego kl. VIII b
Mai Uziębło kl. VI a
Weroniki Glińskiej kl. VI e
Filipa Surażyńskiego kl. VII a
Victorii Borys kl. V b
Karoliny Świderskiej kl. VIII b
Leny Poniatowskiej kl. VIII b

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA W WOLI OKRZEJSKIEJ

Listy i kartki z życzenaimi świątecznymi
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
za które bardzo dziękujemy.

Listy i kartki z życzeniami świątecznymi uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Okrzei, za które bardzo dziękujemy.

Listy uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, za które bardzo dziękujemy.