Kadra szkoły

ROK SZKOLNY 2022/2023

NAUCZYCIELE

Antropik Beata – oddział przedszkolny
Arciszewski Leszek Wojciech – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Babul Tomasz – wychowanie fizyczne
Bielska Elżbieta – język niemiecki
Bobrowska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna
Bukowska Anna Beata – edukacja wczesnoszkolna
Chełmińska Bożena – świetlica szkolna
Choynowski Karol – dyrektor szkoły, świetlica szkolna
Chrzanowska Aneta – oddział przedszkolny
Cudny Grzegorz – wychowanie fizyczne
Czajkowska Marzenna – religia
Czaplicka Ewa – biblioteka szkolna
Deresz-Armata Alicja – język angielski, informatyka
Fiodorowicz Olga Urszula – edukacja wczesnoszkolna
Formejster Anna – pedagog szkolny
Gładkowska Marlena – język niemiecki
Gołaszewska Eliza – język angielski
Górska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna
Jarząbek Janusz – wychowanie fizyczne
Jerulank Wiesław – historia, wychowanie fizyczne
Joka Anna – kierownik świetlicy
Kłos Anna – edukacja wczesnoszkolna
Koniecko Waldemar Jarosław – język polski
Konopka Wiesława – matematyka
Krawczyk Arleta – oddział przedszkolny
Krukowska Barbara – edukacja wczesnoszkolna
Kuczyńska Aleksandra Monika – logopeda, edukacja wczesnoszkolna
Kulikowska Bożena – oddział przedszkolny
Kuryś Monika – edukacja wczesnoszkolna
Laszczkowska Jadwiga – edukacja wczesnoszkolna
Lenczewska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna
Lenkiewicz Marta – matematyka
Łaguna Krystyna – religia
Łempicka Sabina – język polski
Łepkowska Lidia – język polski, wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
Maleszewska Anna – muzyka, plastyka
Mioduszewska Anna – język angielski
Muryjas-Rząsa Halina – język polski
Obrycki Sławomir – informatyka
Paluszkiewicz Urszula – pedagog szkolny
Pietrzykowska Lilla – biblioteka szkolna
Poniatowska Dorota – świetlica szkolna
Poniatowska Marta – język polski, język angielski
Ramotowska Agnieszka Bogumiła – język polski, wiedza o społeczeństwie
Sarnacka Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna
Sawicka Ewa – edukacja wczesnoszkolna
Sierzputowski Adam – religia
Sokołowska Agnieszka – język angielski
Sokołowska Renata – język rosyjski
Stepnowska Małgorzata – geografia, biologia
Stradczuk Alicja – oddział przedszkolny
Sulima Alicja – matematyka
Szewczyk Beata – język polski, technika
Szewczyk Tomasz – historia, plastyka
Szymanowska Joanna – wicedyrektor, informatyka
Waniewska Joanna – wicedyrektor, informatyka
Wardaszka Bożena – przyroda, biologia
Wielgat Henryk – wychowanie fizyczne
Wierzchowska Renata – edukacja wczesnoszkolna
Wojciechowska Ewa – matematyka, fizyka
Wojtasik Elżbieta – oddział przedszkolny
Zabłocka Dorota – język angielski
Zagórska Iwona Jolanta – wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
Zagórski Adam – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
Zalewska-Grochowska Joanna Daniela – chemia, fizyka

ADMINISTRACJA 

Kiersznowska Ewa – główna księgowa
Okulewicz Dorota – referent
Lewosz Magda – kierownik adm. – gosp.
Lenkiewicz Monika – specjalista ds. kadr
Wejs Agnieszka – sekretarz szkoły
Wielgat Katarzyna – pracownik administracji

KUCHNIA

Bochno Paulina – intendentka
Cybulska Bogusława – kucharka
Gutowska Elżbieta – pomoc kuchenna
Dąbrowska Beata – pomoc kuchenna

PRACOWNICY OBSŁUGI

Gąsiewska Małgorzata
Kacprowska Małgorzata
Wiśniewska Iwona
Zaborowska Iwona
Żukowska Lilla

KONSERWATORZY

Gutowski Krzysztof
Wiśniewski Leszek
Sobolewski Michał

Dostarczyła: Monika Lenkiewicz (kadry)