Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

      Brak komentarzy do Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe – 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 14 – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12 listopada 2021 r. (piątek)

23, 24, 25, 26, 27 maja 2022 r. (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek) – egzamin ósmoklasisty

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej (26.08.2021 r.).
Zatwierdzono na Radzie Rodziców (14.09.2021 r.).