„Wywiad z Henrykiem Sienkiewiczem” – wyniki Międzyszkolnego Konkursu Literackiego

Logo projektu sienkiewiczowskiego

Celem konkursu było:
• eksponowanie popularyzatorskiej i edukacyjnej działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
• popularyzowanie twórczości polskiego noblisty i Patrona Henryka Sienkiewicza,
• promocja czytelnictwa,
• rozwijanie postaw twórczych i uzdolnień uczniów inspirowanych literaturą,
• motywowanie do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna,
• propagowanie zasad zdrowego współzawodnictwa,
• integracja szkół sienkiewiczowskich i środowiska nauczycieli,
• aktywizowanie uczniów w dobie pandemii koronawirusa.

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII:
• Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie,
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
• Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Okrzei,
• Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu wywiadu z Henrykiem Sienkiewiczem dotyczącego jednego z poniższych obszarów (do wyboru):
• twórczość,
• podróże,
• czasy współczesne.
Prace konkursowe oceniła komisja powołana przez Organizatorów:
1.Przewodniczący: Beata Skwarek – Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
2.Członek: Mariusz Burdach – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie,
3.Członek: Edyta Sak – Muzeum Regionalne w Łukowie,
4.Członek: Mariola Baca – Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Podczas oceny prac pod uwagę były brane następujące elementy: zgodność pracy z tematem konkursu i formą wypowiedzi, pomysłowość, poprawność ortograficzna i językowa.

Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
• klasy IV – VI,
• klasy VII – VIII.
Praca komisji nie była łatwa, prac było bardzo dużo, wpłynęły z całej Polski. Komisja postanowiła przyznać nagrody zgodnie z Regulaminem następującym osobom:

W kategorii klasy IV – VI nagrody otrzymują:

I miejsce: Maja Gogłoza kl. V – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
II miejsce: Zuzanna Kruszewska kl. V B – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie,
Angelika Bosek kl. VI – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
III miejsce: Natan Labuda kl. VI – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku.

Wyróżnienia:
Krystian Kwiesielewicz kl. IV B – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie,
Klaudia Kulikowska kl. VI – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
Michalina Król kl. VI – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Słupsku.

W kategorii klasy VII – VIII nagrody otrzymują:

I miejsce: Karolina Świderska kl. VIII B – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie,
II miejsce: Marta Pawełkowska kl. VIII B – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie,
III miejsce: Bartosz Barduch kl. VIII – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku.

Wyróżnienie:
Mateusz Wolarz kl. VII – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej muzeum i stronach internetowych zaangażowanych szkół. Laureaci otrzymają dyplomy oraz upominki ufundowane przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Komisja: Beata Skwarek, Mariusz Burdach, Edyta Sak, Mariola Baca

Szkolni koordynatorzy projektu: H. Muryjas-Rząsa, L. Pietrzykowska, U. Bołonkowska, S. Łempicka