Wychowanie przez czytanie

      Brak komentarzy do Wychowanie przez czytanie

W roku szkolnym 2018/2019 ogłoszonym Rokiem Wartości Moralnych w bibliotece szkolnej realizowany jest Ogólnopolski program „Wychowanie przez czytanie” Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” skierowany do uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Z uwagi na fakt, że wartości uczymy od najmłodszych lat – także z udziałem dzieci z klas 0 – III.

Celem programu jest:

  • wspieranie rozwoju moralnego uczniów (przedstawienie pozytywnych wartości, wskazanie korzyści płynących z ich codziennego zastosowania),
  • promocja czytelnictwa i wartościowej literatury jako moralnego kompasu i źródła inspiracji przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Tematyka zajęć dotyczy takich wartości, jak mądrość, odpowiedzialność, odwaga, optymizm, piękno, pokojowość, przyjaźń, przyzwoitość, samodyscyplina, solidarność, sprawiedliwość, szacunek, uczciwość, wolność, życzliwość z wykorzystaniem książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” (oprac. zbiorowe).

Uzupełnieniem zajęć jest akcja „Czytamy i polecamy” promująca wartościową literaturę przez Koło Przyjaciół Biblioteki i bibliotekarza publikowana na  stronie internetowej szkoły. Uczniowskiej promocji zasobów biblioteki szkolnej towarzyszy rozwój umiejętności literackich.         

„Mądrością świata – bajka jest, a morał z bajki uczy mnie”. W klasach młodszych w ramach programu przeprowadzane są edukacyjne spotkania czytelnicze z udziałem Koła Przyjaciół Biblioteki i nauczyciela bibliotekarza z wykorzystaniem literatury dostosowanej do dzieci młodszych, dostępnej w bibliotece szkolnej. Obok głośnego czytania spotkaniom towarzyszą ważne rozmowy, oglądanie tematycznych prezentacji multimedialnych, scenki sytuacyjne, rysowanie i kolorowanie bohaterów książkowych, prezentacje ciekawych książek, zgaduj-zgadule, zabawy czytelnicze, tańce do muzyki oraz zabawy ruchowe inspirowane literaturą. 

Koordynator – L. Pietrzykowska