W świecie starożytnych Greków

Wtorkowe popołudnie ( 21 maja ) w naszej szkole stało pod hasłem starożytnej Grecji. Tego dnia bowiem odbył się Szkolny Konkurs Historyczny pt. „W świecie starożytnych Greków”. Wzięli w nim udział uczniowie klas piątych, którzy zakwalifikowali się po teście eliminacyjnym. Byli to: Marcin Andruszkiewicz ( kl. 5 b), Bartosz Czajkowski (kl. 5 b), Magdalena Karwowska ( kl. 5 d), Rafał Karwowski (kl. 5 d), Szymon Kochanowski ( kl. 5 b), Kacper Lekenta (kl. 5 d), Anna Prostko (kl. 5 d), Zofia Stankiewicz (kl. 5 e), Hanna Tyszkiewicz (kl. 5 d), Maya Zyskowska (kl.5 d).  Uczniowie musieli zmierzyć się ze sobą w trzech etapach:  w rundzie pytań, w zadaniach zamkniętych , wskazując właściwą odpowiedź, oraz  w zadaniach pisemnych.  Na wszystkich etapach uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością historii starożytnej Grecji, umiejętnością rozpoznawania postaci mitologicznych,  a także znakomicie poradzili sobie z frazeologią związaną z mitologią. O wysokim poziomie uczestników konkursu świadczy fakt, że dla wyłonienia laureatów, trzeba było przeprowadzić rundę pytań dodatkowych, w której wzięło udział czworo uczestników . W ten sposób poznaliśmy zwycięzców. Zostali nimi: Rafał Karwowski ( I miejsce), Magdalena Karwowska (II miejsce) i Bartosz Czajkowski ( III miejsce), którzy otrzymali nagrody rzeczowe i  podwyższoną  oceną  roczną z historii. Wyniki pozostałych uczestników różniły się nieznacznie od wyników laureatów, dlatego wszyscy uczniowie otrzymali ocenę celującą o wadze 3 p. z języka polskiego oraz dyplomy. Na koniec odbyła się sesja fotograficzna z udziałem licznie przybyłych rodziców, którzy z nieukrywanym podziwem słuchali celnych odpowiedzi  uczestników i wspierali duchem swoje pociechy . Pomysłodawcą konkursu i jego prowadzącym był nauczyciel historii – pan Tomasz Szewczyk. Wraz z nim organizacją całego przedsięwzięcia zajęły się także: pani Anna Joka, pani Iwona Bukrejewska i pani Beata Szewczyk.

B. Szewczyk

Fot. I. Bukrejewska