Uczciliśmy 100-lecie Niepodległej Polski – wycieczka do Warszawy

22 października 2018 r. uczniowie klas III a i III b  gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do  Warszawy. Celem naszej podróży było wejście i obejrzenie Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, a więc najwyższych organów władzy ustawodawczej w naszym kraju.  Po przyjeździe do stolicy stawiliśmy się w Dziale Przepustek. Następnie po szybkiej odprawie  spotkaliśmy się z panią przewodniczką, która oprowadzała nas po  gmachu  sejmu.  Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obejrzenia  makiety całego obszaru sejmu. Następnie poziemnymi korytarzami przeszliśmy do Sali posiedzeń, miejsca gdzie  zapadają  ważne dla naszego państwa uchwały i decyzje. Niestety mogliśmy obejrzeć salę tylko z balkonu – galerii dla publiczności, z miejsca przeznaczonego również dla fotoreporterów. Wielkość pomieszczenia, wystój sali obrad,  fotel Marszałka Sejmu, miejsce Prezydenta, a na ich tle flaga narodowa z godłem Polski wywarło na nas ogromne wrażenie. Na koniec naszego pobytu w Parlamencie otrzymaliśmy plan sali posiedzeń Sejmu z podziałem na ilość mandatów pozyskanych przez poszczególne partie.

Kolejnym punktem wycieczki był spacer z przewodnikiem po Starówce Warszawskiej. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. W roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości, spacerując po Starym Mieście, poznaliśmy trudną i często krwawą historię naszej Ojczyzny, a także  zobaczyliśmy miejsca, które bardzo mocno związane są z walką  Polaków o wolną Polskę. Spotkanie ze Stolicą zakończyliśmy przy  pomniku Małego Powstańca Warszawskiego

Serdecznie dziękujemy organizatorowi wycieczki pani Agnieszce  Ramotowskiej i opiekunom: pani Iwonie Bukrejewskiej,  pani Dorocie Poniatowskiej i panu Wiesławowi  Jerulankowi za umożliwienie zwiedzenia tych szczególnych miejsc.

Uczniowie kl. III a i III b

Fot. I. Bukrejewska