Tydzień Języka Ojczystego w SP 4

      Brak komentarzy do Tydzień Języka Ojczystego w SP 4
Logo Dnia Języka Ojczystego

21 lutego przypada dzień kultywowania tożsamości narodowej. Przez zabawy językowe z wykorzystaniem tekstów literackich, okraszonych nutą poczucia humoru i przewrotności, zachwyćmy się wszyscy po raz kolejny pięknem języka polskiego.

NIE DZIEŃ a TYDZIEŃ OBCHODÓW w SP 4

„Czytam Polskie”– wypożyczanie i czytanie książek z biblioteki polskich autorów w nawiązaniu do akcji społecznej promującej polską literaturę pod Patronatem honorowym Rady Języka Polskiego.
„Język polski – dodaj do ulubionych” – wystawa słowników dla klas 1-3 w bibliotece szkolnej.
„Samouczek Ucznia” – informator językowy online dla uczniów klas 4-8 dotyczący wydawnictw informacyjnych.
„Dzień biało-czerwony” – 23 lutego (ubiór w kolorystyce biało-czerwonej).

Oddziały przedszkolne

„Moja ulubiona literka” – galeria pięknie pokolorowanych i ozdobionych liter polskiego alfabetu przez dzieci z oddziałów przedszkolnych (do 26 lutego).

Klasy I

Nauka piosenki przez uczniów klas I (do wyboru) do 26 lutego:
Ojczysta mowa” – pobierz
„Mowa ojczysta”pobierz

Klasy II-III

• Przeczytaj fragment wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej:
Dbaj o język i mów poprawnie, ładnie, wyraźnie oraz dokładnie,
bo kto nie ćwiczy często języka, ten się w mówieniu potem potyka.
• Pokoloruj w wierszu: kolorem czerwonym – samogłoski, kolorem niebieskim – spółgłoski.
• Ułóż zdania z wyrazami: język, polski (można odmieniać).
• Wychowawcy klas II-III spośród nich wybiorą po 5 najciekawszych zdań i podpisane (imię, nazwisko, klasa) prześlą na adres: lipie@o2.pl  w terminie do 26 lutego.
10 autorów zwycięskich zdań zostanie nagrodzonych przez Organizatorki. 

Klasy IV – VIII (online)

„Błyskawiczne dzieje polszczyzny” – poznanie historii języka polskiego oraz jego rozwoju na przestrzeni lat poprzez obejrzenie krótkich filmików – pobierz.
„Jak możemy dbać o swój, najpiękniejszy na świecie, język ojczysty” – sondaż Samorządu Uczniowskiego. 
„Matematycznie na języku polskim – język polski na matematyce”- zadania łączące umiejętności matematyczne, w tym logicznego i analitycznego myślenia z treściami polonistycznymi (liczenie głosek i sylab w wyrazach, układanie zadań z treścią inspirowanych tekstem lektury, kodowanie lektur i ich autorów itp.).

Klasy IV – V (online)

Konkurs „Ojczyzna twa”
Wysłuchaj piosenki „Ojczyzna twa” w wykonaniu Marka Grechuty – pobierz.
Zadanie konkursowe:
Wypisz wymienione w piosence nazwiska wielkich pisarzy polskich i podaj z wykorzystaniem dostępnych źródeł przy każdym z nich, jak największą liczbę utworów jego autorstwa. Podpisaną pracę konkursową (imię, nazwisko, klasa) prześlij na adres: lipie@o2.pl  w terminie do 26 lutego. Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Klasy VI – VIII (online)

„Co się kryje w słowie?” – gra literacko-językowa.
„Czytamy i polecamy” – nauczyciele zaprezentują nagrane polskie teksty literackie, zachęcając tym samym uczniów do ich lektury. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie, do kogo należy głos? Podpisaną pracę konkursową (imię, nazwisko, klasa) prześlij na adres: lipie@o2.pl   w terminie do 28 lutego. Zwycięzcy otrzymają upominki.
„Lubię polski” – polonistyczne boggle, zabawy, krzyżówki, wykreślanki z zakresu ortografii, interpunkcji, przysłów, związków frazeologicznych …

Zapraszamy  

Koordynatorki: H. Muryjas-Rząsa, L. Pietrzykowska, M. Lenkiewicz