Szkolny konkurs plastyczno-geograficzny „Krajobrazy Polski”

Regulamin szkolnego konkursu plastyczno-geograficznego „Krajobrazy Polski”
dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie

Cele konkursu:
– popularyzowanie wiedzy geograficznej o krajobrazie Polski,
– kształtowanie wyobraźni plastycznej,
– rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych uczniów poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach.

Zadaniem uczestników jest przedstawienie w ciekawy i estetyczny sposób pasowego układu powierzchni naszego kraju z zastosowaniem barw hipsometrycznych.

Technika: dowolna, płaska. Format: A3 lub A4.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, prawidłowe przedstawienie pasowego krajobrazu Polski z opisem; prawidłowe zastosowanie barw hipsometrycznych, estetyka wykonania; kreatywność w doborze materiałów.

Termin dostarczania prac do organizatora: 3 grudnia.

Miejsce dostarczania prac: sala nr 13 c lub biblioteka szkolna.

Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie, niezbędnych danych osobowych związanych  z ogłoszeniem wyników. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac, wyłącznie w celach związanych z konkursem.

Wyniki konkursu „Krajobrazy Polski” będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Rozstrzygnięcie 10 grudnia 2019 r.

Organizator konkursu przewiduje dla zwycięzców nagrody rzeczowe, oceny za aktywność
i pamiątkowe dyplomy.

Organizatorkami konkursu: Anna Joka, Iwona Bukrejewska i Agnieszka Ramotowska.

Zapraszamy!