„Bezpieczeństwo na co dzień” – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego

                                                                                                       

                                                                      

27 maja w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego ph. „Bezpieczeństwo na co dzień”  tym razem z udziałem dziewczynek z edukacji wczesnoszkolnej.  Starałyśmy się odpowiedzieć sobie na pytania, czy zawsze trzeba robić to, co proponują nam koledzy lub koleżanki, np. udział w niebezpiecznej dla nas zabawie? Co wtedy? Jak się zachować? Czy powinniśmy się zgodzić?  

Inspiracją do dyskusji były bajki terapeutyczne z „Księgi Bratka” Małgorzaty Rożyńskiej i Izabeli Mańkowskiej poruszające między innymi problem asertywnego odmawiania. Bratek pokazuje dzieciom metodę trzech kroków, jak odmówić i nie stracić kolegów:

1 krok – Odpowiedz sobie na pytanie: „Czy to co proponują Twoi koledzy jest dobre dla Ciebie i dla innych?”

2 krok –  Jeśli odpowiedź brzmi NIE, powiedz sobie: „To nie jest dobry pomysł.”

3 krok – Powiedz głośno i stanowczo do kolegów: ”Ten pomysł nie jest dobry. Proponuję inną zabawę”.

Poruszyłyśmy także problem bezpieczeństwa podczas wyjść i wycieczek szkolnych. Przypomniałyśmy sobie kilka niezmiennych zasad, których każdy uczestnik wycieczki szkolnej jest zobowiązany przestrzegać:

 • Przyjdź na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie.
 • Zachowuj się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 • Stosuj się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów lub przewodników.
 • Poinformuj opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu i chorobie lokomocyjnej.
 • Nie oddalaj się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
 • Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego i zachowaj ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może Ci grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 • Traktuj z należytym szacunkiem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
 • Nie śmieć, nie niszcz zieleni, nie płosz zwierząt.
 • W czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegaj postanowień i regulaminów tych obiektów.
 • Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
 • Dbaj o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywasz.

Opiekun DKE – L. Pietrzykowska