„Słoneczka” uczyły się udzielania pierwszej pomocy

5 czerwca 2019 r. przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczyły się układać poszkodowanego w bezpiecznej pozycji. Miały możliwość przy pomocy starszych koleżanek i kolegów przeprowadzenia resuscytacji na fantomie. Kilku ochotnikom z grupy zaopatrzono urazy i założono temblak.  Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw. 
 
Wychowawczynie 
 
Fot. K. Górska