„Sienkiewiczowska Lekturiada” – wyniki miejskich konkursów

9 stycznia 2020 r. w bibliotece szkolnej odbyło się posiedzenie niezależnej Komisji w składzie: p. Lucyna Bagińska (przewodnicząca), p. Urszula Ostrowska i p. Ryszard Rogiński, która rozstrzygnęła dwa konkursy przeprowadzone w ramach miejskiego projektu edukacyjnego „Sienkiewiczowska Lekturiada” pod patronatem Burmistrza Miasta Grajewo pana Dariusza Latarowskiego.

Komisja po zastosowaniu określonych w Regulaminach kryteriów postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZO-INFORMATYCZNY „Odkrywamy na nowo Henryka Sienkiewicza” pod patronatem BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO pana Dariusza Latarowskiego adresowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Grajewo

Kategoria – film
NAGRODA – Kamil Domalewski kl. III d (ZS nr 2 Grajewo)
Nauczyciel – p. Marcin Bobrowski

Kategoria – prezentacja multimedialna
NAGRODA – Agnieszka Ciukszo kl. VII b (SP 4 Grajewo) i Karolina Świderska kl. VII b (SP 4 Grajewo)
WYRÓŻNIENIE – Iga Chudek kl. VIII d (SP 4 Grajewo)
Nauczyciel – p. Joanna Waniewska

Kategoria – projekt pocztówki
NAGRODA – Piotr Kozłowski kl. VII b (SP 4 Grajewo)
Nauczyciel – p. Joanna Waniewska
WYRÓŻNIENIE – Anna Kindeusz kl. VII b (SP 2 Grajewo)
Nauczyciel – p. Gabriela Michalska

Komisja pragnie podkreślić duży wkład pracy, indywidualność w odczytaniu tematu, sprawne posługiwanie się technologiami informatycznymi.
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za trud włożony w przygotowanie prac, zaś nauczycielom za zainspirowanie uczestników konkursu i opiekę merytoryczną oraz informatyczną nad ich pracami.

MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY „Najciekawsza sylweta bohatera sienkiewiczowskiego” pod patronatem BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO pana Dariusza Latarowskiego adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych z terenu miasta Grajewo (SP 1, SP 2, SP 4)

I MIEJSCE – Maria Łukowska kl. III a (SP 1 Grajewo)
Nauczyciel – p. Małgorzata Balicka
II MIEJSCE – Julia Haponik kl. III b (SP 1 Grajewo) i Paulina Pieńkowska kl. III b (SP 1 Grajewo)
III MIEJSCE – Wiktoria Zolnik kl. III b (SP 1 Grajewo) i Amelia Sienicka kl. III a (SP 4 Grajewo)
Nauczyciele – p. Barbara Rostek (SP 1), p. Jadwiga Laszczkowska (SP 4)

WYRÓŻNIENIA:
Szymon Jackowski kl. III b (SP 1 Grajewo)
Nauczyciel – p. Barbara Rostek
Lena Karwowska kl. III a (SP 4 Grajewo)
Piotr Korycki kl. III a (SP 4 Grajewo)
Nauczyciel – p. Jadwiga Laszczkowska
Maja Gosiewska kl. III d (SP 4 Grajewo)
Nauczyciel – p. Barbara Krukowska

Komisja pragnie podkreślić duży wkład pracy, oryginalność ujęcia tematu, indywidualność autorów pracy, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za trud włożony w przygotowanie prac, zaś nauczycielom za inspirację do pracy i opiekę merytoryczną.

O terminie wręczenia nagród uczniowie i ich opiekunowie zostaną poinformowani indywidualnie. Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy.

Organizatorzy: H. Muryjas – Rząsa, L. Pietrzykowska, U. Bołonkowska, S. Łempicka