Sienkiewiczowska Lekturiada trwa…

      Brak komentarzy do Sienkiewiczowska Lekturiada trwa…

Przypominamy, że przygotowując się do obchodów 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie realizujemy miejski projekt edukacyjny ph. Sienkiewiczowska Lekturiada. Temu przedsięwzięciu patronuje Burmistrz Miasta Grajewo – pan Dariusz Latarowski. Koordynatorkami i realizatorkami projektu są: Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Urszula Krystyna Bołonkowska i Sabina Łempicka.

ZA NAMI…
Wystawa poświęcona Nobliście

W dniach 21-22 listopada 2019 r. w holu szkoły, tuż przed tryptykiem Henryka Sienkiewicza umiejscowiona została wystawa dla uczniów, nauczycieli i rodziców upamiętniająca 103. rocznicę śmierci wielkiego pisarza. Obejmowała ona:

Tablice stojące:

· tytułowa: HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916;
· kalendarium życia i twórczości;
· Sienkiewicz – rysownik i karykaturzysta: kopie odnalezionych w książkach o pisarzu rysunków i karykatur jego autorstwa;
· ciekawostki dotyczące życia i twórczości autora.

Ekspozycja na stolikach:

· nowele pisarza, powieści, szkice literackie, dramaty, książki o życiu i twórczości;
· audiobooki;
·różne wydania dzieł pisarza;
· proza Sienkiewicza w malarstwie;
· Sienkiewicz i Grajewo – umieszczono informacje o związkach pisarza z miastem – ulica jego imienia (historia + zdjęcia);
· Kronika szkoły z nadania imienia.

Najchętniej czytane utwory Henryka Sienkiewicza – sondaż wśród rodziców

Odwiedzający wystawę rodzice wskazywali także ulubione dzieła Noblisty. W sondażu wzięło udział 380 rodziców. Najczęściej wskazywanym utworem była powieść „W pustyni i w puszczy” – 159 głosów, następnie „Quo vadis” – 99 głosów, „Krzyżacy” – 98 głosów, „Latarnik” – 87, „Janko Muzykant”  – 82, „Ogniem i mieczem” – 47. Rzadko wybierano: „Komedia pomyłek” – 5 głosów, „Selim Mirza” – 6, „Wspomnienia z Maripozy” – 8.

Sondaż przeprowadzały uczennice: Joanna Popowska, Oliwia Czaplicka, Patrycja Kuczyńska (kl. VIII c, Koło Przyjaciół Biblioteki), Magdalena Antoniak (kl. VII a), Gabriela Fidler, Wiktoria Siedlecka (kl. VIII a).

Konkursy poświęcone Nobliście

Szkolny Konkurs Wiedzy „Znam Patrona naszej szkoły”

a)   I etap – rozwiązanie testu wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

·       klasy IV-VI – 26 XI 2019 r.

·       klasy VII-VIII – 26 XI 2019 r.

Największą liczbę punktów w poszczególnych ciągach uzyskali:

klasy IV – Weronika Ruszczyk kl. IV c,

klasy V –  Natalia Chmielewska kl. V c,

klasy VI – Magdalena Karwowska kl. VI d, Igor Płachciński kl. VI c,

klasy VII – Karolina Świderska kl. VII b,

klasy VIII – Anna Jaszewska kl. VIII a, Weronika Wiśniewska kl. VIII c.

b)   II etap – gra towarzyska „Flirt z dziełami Henryka Sienkiewicza” w bibliotece szkolnej

·       klasy IV-VI – 28 XI 2019 r.

·       klasy VII-VIII – 29 XI 2019 r.

Ten etap konkursu okazał się niezwykle ciekawy, choć nie najłatwiejszy. Każdą klasę reprezentowała para uczniów. Każdy z nich otrzymał jedną kartę z cytatami pochodzącymi z różnych utworów Sienkiewicza. Zadaniem uczniów było ułożyć i zaprezentować jury swoisty dialog z wykorzystaniem otrzymanych cytatów. Komisja w składzie: p. Lucyna Bagińska, p. Wiesława Lendo, p. Aleksandra Monika Kuczyńska brała pod uwagę rozumienie tekstu, trafność doboru odpowiedzi, umiejętność prowadzenia dialogu z wykorzystaniem tekstu literackiego. Ważna była inwencja twórcza uczestników oraz sposób zaprezentowania się.

W poszczególnych ciągach klas najlepsi okazali się:

klasy IV – Zofia Lewczuk z klasy IV a;

klasy V –  Zuzanna Górska i Julia Rutkowska kl. V a;

klasy VI – Paulina Popowska i Gabriela Żylińska kl. VI f;

klasy VII – Julia Kalinowska i Roksana Rynkiewicz kl. VII a;

klasy VIII – Kalina Kacprzak i Julia Świderska kl. VIII b.

Zgodnie z regulaminem konkursu o wynikach zadecydowała suma punktów zdobytych indywidualnie przez każdego uczestnika w obu etapach konkursu. 

Zwycięzcy – zadecydowała łączna liczba punktów:

Klasy IV – Weronika Ruszczyk kl. IV c;

Klasy V –  ex aequo Julia Rutkowska, Zuzanna Górska kl. V a;

Klasy VI –  Magdalena Karwowska kl. VI d;

Klasy VII – Karolina Świderska kl. VII b;

Klasy VIII – Kalina Kacprzak kl. VIII b.

PRZED NAMI

Rozesłanie pozdrowień do szkół sienkiewiczowskich z terenu kraju i szkół miejskich (wykorzystanie pocztówek z Grajewa);

Rozstrzygnięcie konkursów:
• miejskiego na „Najciekawszą sylwetę bohatera sienkiewiczowskiego” kl. III z SP 1, SP 2 i SP 4 Grajewo;
• miejskiego czytelniczo – informatycznego „Odkrywamy na nowo Henryka Sienkiewicza” – (formy konkursu: film, prezentacja multimedialna, projekt pocztówki) – kl. VII – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Grajewo;

Uroczystość w SP 4 stanowiąca podsumowanie miejskiego projektu edukacyjnego „Sienkiewiczowska Lekturiada” wpisana do kalendarza obchodów 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.

H. Muryjas-Rząsa, L. Pietrzykowska

GALERIA I

GALERIA II