Rozmowa o świecie bez książek

      Brak komentarzy do Rozmowa o świecie bez książek

Umiejętność czytania jest warunkiem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Dzięki niej ludzie mogą szybko i sprawnie komunikować się między sobą, wymieniać informacje, dzielić doświadczeniami i przekazywać uczucia. A jak wyglądałby świat bez książek? Czym zajmowaliby się uczniowie, gdyby nie było książek? Czego byśmy w sobie nie mogli rozwijać bez czytania? Czy bez umiejętność czytania i pisania mogłyby powstać gry komputerowe, filmy, czy wiedzielibyśmy, w jaki sposób obsługiwać różne sprzęty itp.? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczniowie w trakcie zajęć czytelniczych zorganizowanych w ramach realizowanego w naszej szkole Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wynikiem pracy zespołowej powstały plakaty: „ Rozmowa o świecie bez książek” i „ A Wy dlaczego czytacie?” Na zakończenie spotkania dzieci obejrzały prezentację multimedialną „Książka moim przyjacielem” (opracowaną przez M. Pol, CEN w Suwałkach), odpowiadającą na pytanie: dlaczego książka jest tak ważna w życiu człowieka?

Celem przeprowadzonych zajęć było m.in. ustalenie różnych sytuacji, w których książka jest niezbędna, pokazanie, że książki są dobrym źródłem wiedzy, uświadomienie wartości czytania oraz zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

I.Bukrejewska