„Raz, dwa, trzy – rozwiąż TY!” – wyniki konkursu

Uczniowie klas czwartych wzięli udział w I Szkolnym Konkursie Czytelniczo – Matematycznym „RAZ DWA TRZY – ROZWIĄŻ TY!” online. Cele konkursu obejmowały: popularyzację baśniowej i bajkowej literatury oraz matematyki; rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia; wzmacnianie wiary we własne możliwości; podejmowanie rywalizacji w czasie pandemii i nauki zdalnej. Zadaniem uczestników było wypełnienie testu online zawierającego 20 pytań zamkniętych z odpowiedziami do wyboru z zakresu popularnych baśni, bajek i matematyki. Aktywny link do testu wraz z instrukcją został przesłany za pośrednictwem Librusa do wszystkich uczniów klas IV.

Komisja konkursowa złożona z organizatorek wyłoniła wśród uczestników osoby z największą liczbą zdobytych punktów w najkrótszym czasie.

Dyplomy i nagrody otrzymają:

I miejsce – Amelia Grzybowska kl. IV a
II miejsce – Paulina Koniecko kl. IV a
III miejsce – Julia Ołdakowska kl. IV b i Szymon Modzelewski kl. IV b

Wyróżnienie:
Piotr Święckowski kl. IV b
Antoni Wasilewski kl. IV b
Aleksandra Żemajtys kl. IV b
Krystian Kwiesielewicz kl. IV b
Aleksandra Motycka kl. IV a

Konkurs i forma online cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po powrocie uczniów do szkoły.

Organizatorki konkursu:
Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Marta Lenkiewicz