Publikacje nauczycieli

Rok szkolny 2018/2019

Scenariusz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie w ramach projektu: „Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” -Tomasz Chyliński

Scenariusz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie w ramach projektu: „Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” – Dorota Zabłocka

Scenariusz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych muzycznie w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie w ramach projektu: „Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” – Katarzyna Karpińska

Wpływ czytania na rozwój dziecka – prezentacja multimedialna – L. Pietrzykowska

 
 
 

Rok szkolny 2017/2018

Biblioteka szkolna i jej warsztat – A. Joka


Ceremoniał i tradycje Szkoły Podstawowej nr 4 – H. Muryjas-Rząsa, L. Pietrzykowska, J. Waniewska 


Scenariusz katechezy „Św. Jan Paweł II – wzór mądrości” – I. Konopko


 

Wiara jest radością. Święci i błogosławieni – drogowskazami na Ziemi – ks. D. Kulesza


Konopko I.: Do Pani wąsoskiej. „Głos Katolicki” 2017 nr 29, s.26


Rok szkolny 2016/2017