Przypominamy o trwającym KONKURSIE CZYTELNICZYM!

Najpiękniejszy Pamiętnik
przeczytanych książek ph.

„Nadejdzie kiedyś taki czas,
że czytanie oczaruje Was”

Dla miłośników książek TRWA konkurs 

NAJPIĘKNIEJSZY PAMIĘTNIK PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK ph. :
„Nadejdzie kiedyś taki czas, że czytanie oczaruje Was”

Tych, którzy czytają już samodzielnie oraz tych, którzy oddają się lekturze jeszcze w towarzystwie dorosłych, zachęcamy do wypożyczania książek i dzielenia się z nami wrażeniami. W ogłoszonym konkursie czytelniczym będziecie mogli zdobyć nagrody. Wystarczy założyć zeszyt lektur do prowadzenia swoich notatek, a pod koniec roku szkolnego zgłosić go do konkursu. Szczegóły poniżej w regulaminie. Powodzenia!

Zeszyty ocenione zostaną w czerwcu 2020 r., a przedstawione w nich książki zostaną polecone do przeczytania. Autorów najpiękniejszych zeszytów czekają nagrody książkowe.

1. Konkurs Najpiękniejszy Pamiętnik przeczytanych książek ph. „Nadejdzie kiedyś taki czas, że czytanie oczaruje Was” polega na prowadzeniu zeszytu, w którym uczniowie opisują i ilustrują przeczytane przez siebie książki.
2. Konkurs trwa od października 2020 r. do końca maja 2021 r. Gotowe prace należy oddać do biblioteki szkolnej do 31.05.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie czerwca.
3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów z klas II – III.
4. Zasady prowadzenia zeszytu:
W zeszycie należy podać autora książki, jej tytuł oraz wykonać obrazek związany z jej treścią.
Dla uczniów klasy II i III, opis książki powinien zawierać co najmniej następujące elementy:
– autor,
– tytuł,
– ilustracja dotycząca przeczytanej książki.
5. Punktowane są:
• liczba przeczytanych i opisanych książek,
• prezentacja pisemna książki,
• ilustracja do opisanej książki, (samodzielność, pomysłowość),
• ogólne wrażenie (staranne pismo, dokładność w kolorowaniu zrobionego rysunku, czystość i dbałość zeszytu) jakie zeszyt wywiera na odbiorcy,
• systematyczność prowadzenia zeszytu,
• samodzielność w pisaniu i w rysowaniu,
• bezbłędność w pisemnej prezentacji książek,
• umieszczanie wszystkich wymaganych informacji o książce.

1. Zwycięzcami zostają uczniowie, których zeszyty najlepiej spełnią wymagania ustalone w regulaminie konkursu i otrzymają najwięcej punktów.
2. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych, klasy II oraz klasy III.
3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w każdej grupie wiekowej.
4. Organizatorem konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele bibliotekarze.
5. Uczniowie mogą zamieszczać w zeszycie wszystkie przeczytane przez siebie książki, bez względu na to, czy są to książki wypożyczone z biblioteki, czy własne.

Wszystkich zapraszamy do udziału w konkursie, życzymy powodzenia oraz znalezienia się wśród tegorocznych laureatów.

Organizatorzy: wychowawczyni kl. II d A. Krawczyk i nauczyciele bibliotekarze A. Joka, I. Bukrejewska.