Przypominamy o trwających konkursach

Zapraszamy do udziału w konkursach
w ramach
MIEJSKIEGO PROJEKTU  EDUKACYJNEGO
POD  PATRONATEM 
BURMISTRZA  MIASTA  GRAJEWO – PANA  DARIUSZA  LATAROWSKIEGO

Klasy VII – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Grajewo

MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZO-INFORMATYCZNY
„Odkrywamy na nowo Henryka Sienkiewicza”

Organizatorki:
Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Urszula Krystyna Bołonkowska, Sabina Łempicka