Przedszkolaki z wizytą u strażaków

Dnia 20 i 21 maja dzieci z grup przedszkolnych „Biedronki” i „Skrzaty” wybrały się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, aby poznać tajniki pracy strażaków.       

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili przedszkolaki z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów i zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru. Dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach i na jaki numer można wzywać straż pożarną. Zrozumiały, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do różnych wypadków – nie tylko samochodowych. Przymierzając hełm strażacki i umundurowanie maluchy mogły też przez chwilę poczuć się, jak prawdziwi strażacy. Jednak największe zainteresowanie wzbudziły wozy strażackie przygotowane w każdej chwili do akcji ratowniczej. Dzieci mogły je z bliska oglądać oraz podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Inną atrakcją był pokaz lania wody z węża strażackiego. Ta wizyta z pewnością na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.

A. Krawczyk i A. Stradczuk

Fot. A. Stradczuk, L. Pietrzykowska

Fot. A. Krawczyk