Przeczytaj, zrozum, polub swoją lekturę!

„NARODZINY ŚWIATA” I „DEMETER”

Czy wiesz, dlaczego mity greckie są takie ważne, że mówi się o nich na lekcjach języka polskiego? Jest tak, ponieważ bardzo wielu poetów i pisarzy nawiązywało (i nadal nawiązuje) do nich w swoich dziełach. Zatem ten, kto nie zna mitów, nie będzie rozumiał niektórych wierszy czy fragmentów prozy. Ponadto do naszej mowy przeniknęły niektóre powiedzenia z greckiej mitologii (np. róg obfitości, puszka pandory).

Czym są mity?
To opowieści o bogach, legendarnych bohaterach i ludziach, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Czym jest mitologia?
To zbiór mitów związanych z wierzeniami religijnymi jakiegoś ludu, przekazywany ustnie lub spisany na podstawie ustnych przekazów.

Skąd na Ziemi wzięli się ludzie?
Starożytni Grecy podawali różne wersje dotyczące pochodzenia ludzi. Dwie najważniejsze z nich to baśń o czterech wiekach ludzkości oraz podanie o Prometeuszu.

Skąd wzięli się greccy bogowie?

Kim była Demeter?
Boginią życia i patronką bytu rolniczego. Opiekowała się osadami rolników. Wyobrażano ją jako poważną boginię o złotych włosach i oczach pełnych zadumy, z wieńcem kłosów na głowie i w powłóczystej szacie. W ręce trzymała pochodnię. Jej atrybutami (przedmiotami symbolicznymi związanymi ściśle z jakąś postacią) były kłosy zboża i kwiaty maku.

Narodziny światapobierz
Mitologia grecka – powstanie świata i bogówpobierz
Mitologia. Jan Parandowski. Audiobook PLpobierz
Mit o Demeter i Korzepobierz
Quiz wiedzy o mitologii greckiej. Sprawdź się!pobierz

Nauczyciele bibliotekarze

Źródło grafiki:
https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/RR1CXdUKfxHQx/3/2UoCFHDKDvyWSr1ND1riPvnldkxB4oo1.jpg