Podziękowanie

      Brak komentarzy do Podziękowanie

                                                             

Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za dary książkowe
przekazane do biblioteki szkolnej
w ramach akcji „Kufer książek dla biblioteki szkolnej” 
zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski.