Podsumowanie kwesty na rzecz misji

      Brak komentarzy do Podsumowanie kwesty na rzecz misji

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć nasze działania na rzecz misji. Zebraliśmy ładną kwotę – 265 zł i 55 gr., którą za pośrednictwem Poczty Polskiej przekazaliśmy Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich. Stowarzyszenie to od wielu lat kształci misjonarzy, wysyła ich do pracy oraz koordynuje ich przedsięwzięcia w Afryce.

Wszystkim ofiarodawcom i kwestującym dedykujemy słowa:

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” (autor nieznany).

Szkolne Koło Caritas

Fot. M. Czajkowska