Piramida żywieniowa w grupie „Skrzaty”

W ramach realizowanej XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego” Trzymaj Formę” dnia 22 stycznia 2021 r. w grupie „Skrzaty” omawialiśmy Piramidę Żywieniową obowiązującą od 2019 roku. Według nowych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, u podstawy nowej piramidy żywieniowej nie ma żadnej grupy produktów spożywczych, jest za to aktywność fizyczna połączona z regularnym piciem dużych ilości wody.

W trakcie zabawy dydaktycznej omówione zostały poszczególne piętra piramidy żywieniowej, zwrócono uwagę dzieciom, iż warzywa i owoce stanowią podstawę zdrowych nawyków żywieniowych, ważne jest także spożywanie różnego rodzaju kasz, makaronów i pieczywa oraz przetworów mlecznych. Uwrażliwiono dzieci na regularne i racjonalne spożywanie posiłków, unikanie soli i cukru, mycie rąk przed każdym posiłkiem oraz picie wody. Kolejnym zadaniem było wspólne przygotowanie piramidy żywieniowej. Wzorując się na przykładzie przedszkolaki wspólnie wyszukiwały odpowiednie składniki piramidy i układały we właściwe miejsca. Następnie samodzielnie wykonały swoją piramidę zdrowego żywienia.

Przybliżenie dzieciom tematyki zdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia jest jednym z głównych celów programu Trzymaj Formę i wpisuje się w koncepcję pracy naszego przedszkola. Wychowankowie wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności z pewnością będą podejmować słuszne wybory dla poprawy własnego zdrowia.

Wychowawczynie