Piramida zdrowego żywienia – spotkanie z Panią pielęgniarką

„Słoneczka” w  ramach realizowanej XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego” Trzymaj Formę” gościły Panią pielęgniarkę, która przedstawiła piramidę zdrowego żywienia. Przedszkolaki poznały zasady zdrowego żywienia, jak również właściwych nawyków w zakresie higieny. Dzieci rozwijały umiejętność rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych. Dowiedziały się również, że „świeże powietrze jest dla zdrowia konieczne”.

Wychowawczynie