Otrzymaliśmy podziękowanie

      Brak komentarzy do Otrzymaliśmy podziękowanie

Serdecznie dziękuję w imieniu własnym i całej Społeczności Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Okrzei za przesłanie nam pięknego podziękowania za udział w Sienkiewiczowskiej Lekturiadzie zorganizowanej przez bratnią i bliską nam szkołę w Grajewie. Rzeczywistość, w jakiej się znaleźliśmy diametralnie się zmieniła, tak więc nasze plany odnośnie współpracy również muszą się zmienić. Zmienić, a nie wyhamować.

Pozdrawiam
Nauczyciel bibliotekarz Teresa Kożuch