Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

      Brak komentarzy do Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania stał się okazją dla uczniów z klasy III d do odwiedzin Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dla Dzieci w Grajewie. Celem wycieczki było m.in. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki innej niż szkolna. Podczas spotkania Panie zapoznały przyszłych czytelników z zasadami zachowania w bibliotece, pokazały pomieszczenia oraz zachęciły dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki miejskiej, z którą współpracuje biblioteka szkolna SP4. Ponieważ głośne czytanie było motywem przewodnim święta, Panie przeczytały opowiadanie, do którego uczniowie wykonali ilustrację.
Odwiedziny wpisywały się w realizację projektu edukacyjnego „Najpiękniejszy pamiętnik przeczytanych książek ph: „ NADEJDZIEJ KIEDYŚ TAKI CZAS, ŻE CZYTANIE OCZARUJE WAS”.

I. B., A.K.